Kľúčové slovo: Akcie

Akcie sú spolu s dlhopismi najdôležitejšie reálne aktíva, do ktorých sa investuje na finančných trhoch. Skutočne, ak investor nechce investovať do derivátov, môže v podstate nakúpiť najmä akcie a dlhopisy, prípadne držať hotovosť alebo fyzické komodity ako zlato. Ak investor nakupuje akcie, nakupuje podiel na majetku spoločnosti a očakávania ďalšieho rastu firmy.

Akcie však nie sú iba prostriedok na investovanie. Za posledné dve dekády sa tieto cenné papiere stali významnou špekulatívnou destináciou, keď ich mnoho traderov začalo špekulatívne nakupovať či predávať. Obchodovanie s týmito cennými papiermi sa tak kvôli výborným obchodným podmienkam stalo veľmi populárne podobne ako obchodovanie forexu či komodít. Alternatívou k obchodovaniu akcií je obchodovanie akciových indexov, ktoré ponúkajú výbornú likviditu.

Mnoho elektronických brokerov ponúka možnosť krátkodobo obchodovať akcie či dlhodobejšie do nich investovať na online svetových burzách. Môže sa tak diať nielen pomocou samotných fyzických akcií na danú spoločnosť, ale aj pomocou derivátov. Pre obchodovanie akcií sa tak môžu využiť aj mimoburzové kontrakty CFD na dané akcie. Tieto kontrakty kopírujú cenu podkladového aktíva, no umožňujú obchodníkovi akcie nielen nakúpiť ale aj predať na krátko, a to navyše pomocou páky.

Dlhodobejší investori môžu do akciových trhov investovať aj nákupom ETF. Tieto deriváty často neponúkajú žiadnu, alebo len minimálnu páku a umožňujú veľmi lacno investovať do určitých akciových sektorov, segmentov či regiónov. ETF je skutočným nástrojom dlhodobého investora pri tvorbe jeho investičného portfólia. Obchodovať akcie, akciové indexy ich CFD, futures či ETF môžete na platforme SaxoTrader.

Okrem vzdelávacích článkov ponúka TRIM Broker vo svojej Zóne obchodníka akciové správy a finančné analýzy týkajúce sa aktuálneho vývoja na trhoch akcií a indexov ako napríklad Dow Jones Index, NASDAQ, S&P500, DAX, FTSE, Eurostoxx či iných ázijských akcií, európskych akcií či amerických akcií.

Články týkajúce sa kľúčového slova AKCIE:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.