Aké poplatky platíme

Počet čítaní: 2886
Vytlač do PDF


Povedali sme si, že používanie simulovaných účtov je bezplatné. Používanie reálnych účtov však bezplatné u niektorých brokerov byť nemusí. Zosumarizujme si preto na aké poplatky môžete naraziť pri otvorení obchodného účtu:

Poplatok za použitie platformy

Existujú platformy, ktoré je nutné si buď zakúpiť alebo platiť mesačný paušálny poplatok za ich používanie. Nie je to však prípad ani jednej z platforiem sprostredkovávaných spoločnosťou TRIM Broker. Všetky ponúkané platformy sú bezplatné.

Poplatky pri vklade a výbere

Poplatok platený pri vklade peňažných prostriedkov na svoj obchodný účet u brokera alebo ich výber z tohto účtu podlieha poplatkom. Tieto poplatky sa však väčšinou platia sprostredkovateľským bankám, cez ktoré sa dané transakcie prevádzajú. Napríklad pri zaslaní peňazí na účet SaxoBank platíme poplatok iba svojej banke, v ktorej máme vedený obchodný účet; pri výbere peňazí z obchodného účtu u SaxoBank neplatíme žiadny poplatok, ten uhrádza Saxo Bank. Pri väčšine amerických brokerov sa však platí poplatok vo výške zhruba 30 dolárov.

Poplatky pri obchodovaní

Poplatky, ktoré platíme pri obchodovaní,  závisia najmä od inštrumentu, ktorý obchodujeme. Pri obchodovaní musíme počítať s tým, že takmer vždy (s možnou výnimkou futures) nás otvorenie obchodnej pozície stojí spred, čiže rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. K tomu sa však môže občas pridružiť komisia. Tá sa však týka inštrumentov, ktoré sa obchodujú na burze ako akcie alebo futures. Nasledujúca tabuľka sumarizuje, na ktoré inštrumenty platíme komisiu a na ktoré ju neplatíme:


Výška komisií závisí od mnohých parametrov a viac si o nej povieme pri obchodovaní akcií a futures.

Swapové body

Obchodníci na forexe poznajú swapové body ako poplatok za ponechanie otvorenej pozície počas noci. Viac o swapových bodoch, o ich výhodách a nevýhodách budeme hovoriť v samostatnej kapitole.

Úrok

Úrok môžu platiť obchodníci, ktorí obchodujú CFD na akcie a svoje pozície držia otvorené počas noci. Výška úroku závisí od medzibankových sadzieb a viac si o ňom povieme v samostatnej kapitole v sekcií Akcie.

Poplatok za neaktivitu

Existujú brokeri, u ktorých platíte poplatok v prípade, keď u nich máte otvorený obchodný účet a neobchodujete. Informáciu o prípadných poplatkoch za neaktivitu nájdete na stránke určenej konkrétnemu brokerovi.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 26.12.09 21:21

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.