Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Počet čítaní: 1084
Vytlač do PDF


Vanguard Total Bond Market (BND) je dlhopisové ETF, ktorého štruktúra nespočíva v akciových tituloch, ale v držbe dlhopisov. Jeho cieľom je čo najvernejšie kopírovať benchmark, ktorým je Barclays US Aggregate Float Adjusted Index a tým pádom udržiavať krok s výnosmi, ktoré momentálne dosahuje americký dlhopisový trh. Činí tak prostredníctvom dlhopisového portfólia, ktoré obsahuje až 4600 dlhopisov, z ktorých všetky disponujú investičným ratingom. Priemerná doba splatnosti BND dlhopisu v tomto fonde je 6,4 roka.

Najväčšiu pozíciu drží toto ETF v štátnych dlhopisoch (až 43%). Ďalej sú to vládne dlhopisy kryté hypotékami s podielom 28,6%. Dlhopisy priemyselných firiem sa podieľajú na skladbe aktív vo výške takmer 11% a dlhopisy finančných inštitúcií dosahujú 7,1%. Zvyšných 10% tvoria zahraničné dlhopisy, dlhopisy kryté hypotekárnymi úvermi na komerčné nehnuteľnosti, a takisto firemné dlhopisy zo sektoru utilít. Až 76% z týchto dlhopisov dosahuje najvyšší investičný rating AAA.

BNDDátum vytvorenia: 21.09.10 10:54

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.