[Kontrarián] Vždy proti trhu?

Počet čítaní: 2712
Vytlač do PDF


Kontriariánske obchodovanie, alebo investovanie, je podľa mnohých stratégiou, kedy sa obchodník snaží ísť proti "stádu" alebo dokonca proti samotnému trhu. Mnohí obchodníci považujú tento štýl obchodovania za veľmi zaujímavý vzhľadom na ich "pocit", že vedia o trhu viac, ako iní“. Ísť so stádom predsa znamená, že skončíme na jatkách...

Je ale kontrariánske obchodovanie naozaj založené na tom, že obchodník ide vždy proti „trhu?“ Pozostáva kontrariánska stratégia naozaj len z toho, že obchodník ide proti známej zásade: „trend is your friend?"

V tomto tejto sérii článkov sa budeme snažiť na tieto otázky odpovedať.

Kontrariánski obchodníci by sa dali rozdeliť do viacerých kategórii, avšak žiadna z nich nevychádza iba z toho, že keď niečo rastie, tak to treba predať, lebo to raz môže ísť nižšie.
Pozrime sa na dva typy kontrariánskych obchodníkov a na ich stratégie.

Prvým typom je obchodník, ktorý sa snaží ísť proti prehnaným očakávaniam, nezmyselnému biznis modelu, alebo hľadá „potenciálne problémové spoločnosti“.
Takýto obchodník si napríklad vyhľadal čínsku spoločnosť predávajúcu on-line letenky a zájazdy. Keď obchodník zistil, že im nejde ani jej web stránka po niekoľko týždňov a napriek tomu reportujú očakávaný rast ziskov o 450% v nasledujúcom kvartáli vedel, že sa niečo deje.
Pričom iní viacej dôverčiví investori boli s očakávaných ziskov spoločnosti nadšení a ďalej investovali. Spoločnosť sa nakoniec ukázala ako problémová a väčšina „dôverčivých investorov“ stratila svoje peniaze až na kontrariánov.

Znamená to napríklad aj to, že bude kontrarián nakupovať spoločnosť, ktorá prudko padá, pretože jej hrozí bankrot? Nie. Pretože je to ako chytanie padajúcej dýky, tri krát ju chytíte za čepeľ a porežete sa (spoločnosť nakoniec skrachuje). Možno iba raz za rukoväť a naozaj dôjde k rastu akcii spoločnosti. Kontrarián sa snaží ísť proti nesprávnej myšlienke, nie proti zdravému rozumu...

Obchodovať proti „myšlienke“ znamená, že si obchodník na základe vlastných analýz a skúseností urobí názor o danej spoločnosti. Hľadá fundamentálnu chybu/problém a snaží sa zarobiť na tom, že túto chybu skôr či neskôr odhalí väčšina obchodníkov.
Takýto spôsob obchodovania je ale naozaj náročný na vlastné analýzy a vyžaduje veľmi veľa času. Iba naozaj skúsení investori sa púšťajú týmto smerom. Pričom už dávno vedia, že na takýchto obchodoch nemôže stáť ich celá obchodná stratégia.

Druhým typom je obchodník, ktorý sleduje indikátory sentimentu. Snaží sa nájsť na trhu situáciu, kedy je trh príliš optimistický alebo pesimistický vzhľadom na fundamenty a vtedy sa do neho bude snažiť vstúpiť. Práve obchodovanie trhového sentimentu a kontrariánsky prístup k nemu je častou obchodnou stratégiou. Myšlienkou nie je ísť proti trhu za každých okolností, ale snažiť sa nakupovať, keď je sentiment prehnane pesimistický, alebo naopak predávať ak je príliš optimistický. O tomto prístupu obchodovania hovoril aj Dr. Alexander Elder.

Obchodníci často na identifikáciu sentimentu používajú prieskum AAII, alebo index volatility VIX a poprípade Put-call ratio. Podobne sledujú aj short interest, dáta vkladov a výberov z fondov a iné. Mäkké indikátory, ako názory analytikov, prieskumy, ale aj technická analýza, sú skôr subjektívne. Z toho dôvodu sa používajú skôr indikátory, ktoré merajú chovanie obchodníkov a investorov (tok kapitálu). Problematické je to, že tieto indikátory sú často lagging (zaostávajú).

Medzi známeho kontrariánskeho obchodníka je považovaný David Einhorn z hedžfondu Greenlight Capital. Tento fond síce patrí medzi value-investing (o ktorom si napíšeme), ale práve počas krízy sa preslávil tým, keď shortoval spoločnosti ako Allied Capital a Lehman Brothers. Einhorn už v roku 2007 poukazoval na sup-prime bublinu ako aj na masívnu expozíciu spoločnosti Lehman voči týmto derivátom.

Niektorí obchodníci vnímajú kontrariánske obchodovanie, ako filozofiu „partizánskeho boja za pravdu“ . Títo obchodníci sa napríklad snažia ísť za každú cenu proti dlhodobému trendu, pretože z princípu považujú celý pohyb na trhu za nesprávny, podľa ich názoru by mal ísť trh len jedným, správnym smerom...
Náš“ svetonázor“ by sme mali vedieť oddeliť od našej obchodnej stratégie a vybudovať ju na pevnejších základoch, pretože ak napríklad veríme v kolaps trhu, je to názor, ale nie je to obchodná stratégia, pretože kolaps sa nenastáva každý deň, alebo týždeň... mesiac. Preto by sme mali obchodovať tak, aby sme zarobili na trhu v rozumnom časovom horizonte a nie čakať na „Godota“.

Kontrariánsky obchodník nejde zo zásady proti „celému trhu“, pretože by vždy nakoniec prehral. Naopak, snaží sa byť v trhu len vtedy, ak sa splnia potrebné parametry obchodnej stratégie. Do trhu nevstupujeme na základe vlastných emócií, alebo osobného hodnotového rebríčka. Naše emócie a svetonázor sú jedna vec, mali by sme sa sústrediť ale na to, čo „všetci“ vidíme, to je pohyb ceny a všeobecne známe fundamenty (fakty). Schopnosť ich interpretácie z nás následne robí dobrých, alebo zlých obchodníkov.
Obchodníci sa snažia skúmať cenu a poprípade hľadať hodnotu (aj keď to je skôr doménou investorov), analyzovať obchodovanie iných subjektov, ekonomické fundamenty a na základe týchto vstupov a obchodnej stratégie obchodovať.Dátum vytvorenia: 25.03.15 15:57

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.