Investovanie a obchodovanie

Počet čítaní: 1447
Vytlač do PDF


Ešte predtým ako sa dostaneme k spôsobu cenotvorby a základoch fungovania finančného trhu, povedzme si niečo viac o základných spôsoboch participácie na ňom.  V podstate môžeme bežných alebo retailových účastníkov trhu rozdeliť na investorov a obchodníkov.

Základným  rozdielom medzi týmito dvomi skupinami je horizont držby finančných inštrumentov ako aj typ nástrojov, ktoré obchodujú.

Investor

Investori sú takmer vždy reálni obchodníci, ktorí nakupujú (prípadne predávajú na dlhšie obdobie). Takmer vždy vychádzajú pri svojich rozhodnutiach hlavne z fundamentálnych analýz, ktoré majú dlhodobý vplyv. Preto aj dĺžky ich pozícií presahujú mesiace až roky.

Keďže investori nakupujú na dlhé obdobie, tak sa snažia vyhnúť všetkým poplatkom súvisiacim s maržovým obchodovaním. Najčastejšie investujú do týchto reálnych aktív: akcie, akciové a komoditné fondy (ETF) alebo jednotlivé meny.

Výhodou investora je minimálna potreba neustáleho sledovania trhu a rovnako jeho portfólio je menej náchylné na zvýšenú volatilitu. Investor väčšinou zaujme pozíciu a tú pasívne drží dlhšie obdobie s občasnou úpravou objemov jednotlivých inštrumentov.

Obchodník

Obchodník sa na rozdiel od investora snaží dosahovať krátkodobé zisky, pričom svoje pozície môže držať sekundy až dni. Obchodníkov, ktorí obchodujú na veľmi malé časové úseky nazývame skalperi (scalpers), obchodníci držiaci pozície minúty až hodiny sú označovaní ako intradenní obchodníci a obchodníci držiaci pozície niekoľko dní sa nazývajú swingoví traderi.

Keďže obchodníci zvyčajne nedržia svoje pozície po mnoho dní, tak sú náchylní využívať pákový efekt, ktorý dáva ich pozíciám možnosť násobenia ziskov oproti reálnym obchodom. takíto obchodníci preto väčšinou využívajú obchodovanie cez inštrumenty CFD.

Čo je lepšie?

Či sa stať investorom alebo obchodníkom závisí do veľkej miery od preferencií samotného tradera, jeho voľného času ako aj spôsobu analyzovania trhu. Väčšina ľudí preferuje krátkodobé pozície s dosahovaním rýchlych ziskov, avšak takýto spôsob participácie na trhoch nie je zďaleka tak jednoduchý ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.Dátum vytvorenia: 24.12.09 13:04

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.