Najdôležitejšie ETF

Počet čítaní: 1536
Vytlač do PDF


Nasledujúca tabuľka udáva zoznam tých najdôležitejších ETF obchodovaných v USA. Tie sú denominované v amerických dolároch.

Najdôležitejšie US ETF

Najobchodovanejším ETF na svete je SPY od SPDR. Tento index kopíruje výkonnosť akciového indexu S&P500. Napriek tomu, že môže slúžiť aj ako dlhodobý investičný nástroj, mnoho investorov používa toto ETF na intradenné obchodovanie, a to kvôli excelentnej likvidite. Veď práve toto ETF má najväčší zobchodovaný objem zo všetkých akciových burzových inštrumentov.

Druhým najobchodovanejším inštrumentom je QQQQ od spoločnosti PowerShares, ktorý sa snaží kopírovať cenu technologického indexu Nasdaq 100. Podobne štvrtým je IWM sledujúci celotrhový index Russell 2000.

Najobchodovanejšie komoditné ETF je ropný fond USO tesne nasledovaný zlatým fondom GLD.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 07.09.10 13:45

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.