Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)

Počet čítaní: 1066
Vytlač do PDF


Cieľom tohto ETF je úzko sledovať výnosy a zloženie sektorového indexu základných materiálov – Materials Select Sector Index (IXB). ETF s týmto názvom si kladie za úlohu poskytnúť investorom portfólio, v ktorom sa jednotlivé akciové tituly nebudú príliš často obmieňať, búdu presne kopírovať zvolený benchmark a náklady budú čo najnižšie. Dané ETF sa obchoduje pod symbolom XLB a porovnávací benchmark predstavuje S&P Materials Select Sector Index.

Pohľad na sektorové zastúpenie nám prezradí, že nadpolovičnú časť portfólia tvoria prostriedky alokované do chemického priemyslu (56,72%). Významnú časť tvorí ťažobný priemysel s  takmer 30%. Vidíme, že tieto dve oblasti tvoria takmer 90% všetkých prostriedkov zastúpených v XLB a preto budú tento fond výrazne ovplyvňovať. Sektory s menším zastúpením predstavujú papierenské a drevárske produkty, odpadový priemysel, spoločne s baliarenským odvetvím a priemysel zaoberajúci sa materiálmi využívanými pri konštrukčných prácach.

Pozrime sa bližšie na štruktúru jednotlivých držaných pozícií. Najväčší podiel predstavuje Du Pont E I De Nemours & Co (10,45 %). Táto firma poskytuje širokú škálu inovatívnych produktov a služieb pre trhy ako poľnohospodárstvo, výživa, elektronika, komunikačné zariadenia, ale rovnako aj doprava. Druhou najväčšou pozíciou je spoločnosť Freeport-Mcmoran Copper & Gold s 10,20%. Daná spoločnosť je najväčším svetovým producentom medi, molybdénu a veľké zastúpenie má aj vo výrobe kadmiovej medi, medených káblov a medených pracovných nástrojov. Ďalej nasleduje poľnohospodárska spoločnosť Monsanto s 8,50% zastúpením, firma Dow Chemical Corporation s 8,18%, ktorá má veľmi široké portfólio produktov od výroby potravín, stavebných materiálov, elektroniky, zdravotnej starostlivosti, ale rovnako aj ropy a zemného plynu alebo plastov. Ďalšími spoločnosťami sú Praxair Inc, ktorej podiel činí 7,21%, jedna z najväčších ťažobných spoločností zlata Newmont Mining Corp s 5,57%, chemická spoločnosť Air Prods & Chems Inc s 4,60% a taktiež majú zastúpenie spoločnosť ako Nucor, Ecolab alebo technologická spoločnosť PPG Industries.

XLBDátum vytvorenia: 21.09.10 09:55

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.