Saxo Akadémia: 5. Výhody a nevýhody CFD

Počet čítaní: 2491
Vytlač do PDF


Obchodovanie CFD má výhody aj nevýhody. Investori, ktorí chcú začať s obchodovaním CFD, musia kompletne porozumieť ako fungujú skôr ako ich začnú obchodovať.

CFD sa obchodujú na maržu – vopred uhradíte len určité percento celkovej hodnoty obchodu ako zábezpeku podľa požiadaviek vášho CFD poskytovateľa. Tak môžete obchodovať pozície na akcie, iné druhy aktív sa môžu tiež obchodovať prostredníctvom CFD, bez toho, aby ste tieto aktíva vlastnili. Obchodovanie na maržu znamená, že ako investor nemusíte platiť celkové náklady obchodu ako by tomu bolo pri samotnom investovaní do akcií. Na účte budete musieť udržiavať určité množstvo marže podľa požiadaviek vášho CFD poskytovateľa. Avšak ide len o časť nákladov v porovnaní s nákupom samotných akcií.

Tu je príklad: ak by ste chceli nakúpiť 5 akcií spoločnosti XYZ pri cene $200, potrebovali by ste zaplatiť $1,000. Ale ak by ste kúpili 5 CFD na akcie XYZ za $200 a marža by bola 5%, vaše počiatočné výdavky by boli len $50. Nárast ceny by potom znamenal 20x väčšiu návratnosť investovaného kapitálu, avšak potenciálne straty by mohli byť tiež dramatické.

CFD sa môže obchodovať na mnohých aktívach a inštrumentoch prostredníctvom jedného účtu. To znamená, že si môžete vytvoriť diverzifikované portfólio pokrývajúce mnoho rôznych trhov a môžete mať prístup k omnoho väčším obchodným možnostiam: akciám, indexom, komoditám, sektorom … a tak ďalej. CFD je atraktívnou alternatívou iných finančných inštrumentov.

CFD vám umožňuje skúmať mnoho alternatívnych možností. Takisto mnoho podkladových aktív, ktoré CFD nasledujú, sa obchoduje počas celého dňa s možnosťou umiestnenia sofistikovaných automatizovaných obchodov – predať toto CFD na tejto cene alebo v tomto čase - čo, môže redukovať riziko držby pozície cez noc.

CFD môžete obchodovať s účelom profitovania na klesajúcej cene alebo trhu. Napríklad, máte obavy z kúpy jednotlivých akcií, preto miesto nákupu akcií môžete použiť CFD na predaj konkrétnej akcie alebo dokonca indexu a tak potenciálne zarobiť na klesajúcom trhu. CFD je mechanizmus, ktorý vám umožňuje byť aktívnym obchodníkom bez ohľadu na trhové podmienky alebo vaše stratégie.

CFD sa môže javiť ako atraktívny nástroj, ale existujú isté úskalia a problémy, ktorých si musíte byť vedomý. CFD môžu mať aj regionálne výhody alebo v niektorých prípadoch môžu byť zakázané. Napríklad v UK, keďže pri CFD nikdy nevlastníte žiadne aktívum, vaše CFD nepodlieha kolkovej dani. Naopak, ak ste investorom v určitých častiach sveta, CFD môže byť produktom, ktorý sa nedá nakúpiť.

Mnoho príručiek o CFD prezentuje tento koncept ako extrémne nákladovo efektívnu metódu obchodovania, čo CFD môže byť, ale je dôležité, aby ste si boli vedomý celého procesu, to znamená všetkých nákladov, ktoré sú spojené s CFD. Napríklad, náklady v podobe zaplatenia spredu pri vstupnej kúpe a predaji pri výstupe môžu zmazať všetok zisk, ktorý ste dosiahli, ak išlo len o malé cenové pohyby daného podkladového aktíva.

CFD priemysel nie je sám o sebe vysoko regulovaný – nie je štandardizovaný, a preto akýkoľvek obchod by mal byť so spoločnosťou s dobrou reputáciou a históriou a zdravou finančnou pozíciou. Pozorne si zistite, ktorý broker bude najviac vyhovovať vašim potrebám.

Výhodou CFD je aj možnosť pridávania stop-lossov. Ide o automatizovaný mechanizmus, keď z CFD pozície môžete vystúpiť na vami zvolenom bode skôr ako vaša strata presiahne určitú úroveň.

CFD je takisto aj transparentným mechanizmom, je úzko spätý s kúpou a predajom akcií a 1 akcia sa väčšinou rovná 1 CFD. Aj keď tento proces nie je komplikovaný, ale ako pri každom finančnom produkte, vždy je dobré urobiť si o CFD prieskum predtým, ako začnete obchodovať.

Páka je skvelým spôsobom ako môžu vaše peniaze zarábať viac, no využívanie páky má dve stránky. Zatiaľ, čo zisky sa znásobujú vďaka relatívne malým minimálnym počiatočným výdavkom, pamätajte, že čim menšia je počiatočná marža, tým je väčšia páka. A preto aj straty sa znásobujú rovnakým spôsobom – dávajte pozor na to, že ste povinný zaplatiť všetky straty, ktoré kvôli páke utrpíte - niečo, čo sa pri obchodovaní s akciami nikdy nestane. Veľkosť páky sa môže meniť v závislosti od vášho CFD poskytovateľa, a preto investor môže potrebovať doplniť dodatočné financie.

CFD sú jednoducho dostupné vďaka relatívne nízkym vstupným nákladom. To môže spôsobiť “overtrading”. Využívanie CFD sa musí zhodovať s vašimi finančnými požiadavkami a stratégiami skôr ako začnete s takýmto druhom obchodovania.

Ak si to zhrnieme, CFD poskytujú výhody obchodovania akcií bez toho, aby ste museli viazať svoj kapitál, keďže sa nakupujú na maržu. Ale pamätajte, že dôsledky pákového efektu sú obojsmerné – potenciálne zisky aj straty sa znásobujú.Dátum vytvorenia: 24.06.15 14:10

Dátum aktualizácie: 24.06.15 14:13

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.