Sprievodcovia vzdelávaním

So spoločnosťou TRIM Broker môžete obchodovať na svetových finančných trhoch s našimi partnerskými brokermi a využívať tak služby spoločnosti. Avšak samotné obchodovanie a informácie nestačia - na úspech je dôležité kvalitné vzdelávanie a objektívny výskum. To prvé v zjednodušenej forme prinášame v našich základných finančných sprievodcoch.

Finančný sprievodcovia sú nadstavbou k základným príbehom obchodníka. Stiahnite si samostatných sprievodcov k trhu forexu, komodít, akcií či všeobecných sprievodcov k finančnému trhu, monetárnej politike alebo technickej analýze.

 

  Sprievodca finančným trhom                                                                    (8 kapitol / 33 článkov)

 

  Sprievodca forexom                                                                                (5 kapitol / 32 článkov)

 

  Sprievodca trhom komodít                                                                       (3 kapitoly / 19 článkov)

 

  Sprievodca trhom akcii                                                                             (4 kapitoly / 23 článkov)

 

  Sprievodca technickou analýzou                                                               (2 kapitoly / 18 článkov)

 

  Sprievodca monetárnou politikou                                                             (5 kapitol / 14 článkov)

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.