Pomer ceny a účtovnej hodnoty (P/B)

Počet čítaní: 2030
Vytlač do PDF


Ukazovateľ Price-to-Book alebo pomer ceny a účtovnej hodnoty nám ukazuje aká drahá je akcia v porovnaní s jej účtovnou hodnotou. Tento ukazovateľ získame tak, že porovnáme trhovú cenu akcie (počet vydaných akcií x cena) s účtovnou hodnotou podniku.

Výpočet P/B

Môžeme tak povedať, že P/B je hodnota trhovej kapitalizácie firmy / účtovná hodnota akcií spoločnosti. Všetky tieto údaje môžeme jednoducho nájsť v účtovnej závierke. Hodnotu P/B pre firmu Microsoft ukazuje priložený graf. Vidíme, že táto hodnota dosiahla extrémne úrovne v čase bubliny, keď presiahla úroveň 20. Momentálne vykazuje úroveň 4,5.

Vývoj P/B pre Microsoft 

Práve tento indikátor je dobrým príkladom toho, že relatívne ukazovatele ako hodnota P/E, tak aj hodnota P/B sa nedá zovšeobecniť. Hodnota P/B sa líši od sektora k sektoru. Bežne sa za dobrú úroveň považuje hodnota 1, no platia nasledovné výnimky:

  • Firmy, ktoré podnikajú v oblasti intelektuálneho vlastníctva a nie sú náročné na kapitál, majú málo aktív a pomer P/B je vysoký. Dobrým príkladom je práve Microsoft, ktorá mala v roku 2004 aktíva v objeme $94 mld., pričom iba $22 mld. bola hodnota dlhodobých aktív a až $60 mld. bola hodnota hotovosti. Intelektuálne vlastníctvo však v aktívach uvádzané nie je.
  • Firmy, ktoré majú dlhodobé aktíva uvádzané v nákupnej cene, majú vyššie P/B ako by bola ich reálna hodnota. Nižšie nákupné ceny týchto aktív umelo znižujú aktíva. 
  • Akvizície zvyšujú hodnotu aktív a znižujú tak P/B. Nové aktíva akvizície firmy sú započítané v ich celkovej hodnote, pričom ich veľká časť je „goodwill“ alebo hodnota značky.

Hodnota P/B na úrovni 1 je však dôležitá z pohľadu prípadného krachu spoločnosti. Pretože pomer 1 znamená, že hodnota akcie je presne krytá aktívami spoločnosti. Avšak dôležité je byť si istým, že za aktívami spoločnosti sa neskrýva účtovný trik.

 

--image2--Dátum vytvorenia: 02.10.10 16:32

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.