Komponenty indexu S&P500

Počet čítaní: 1297
Vytlač do PDF


Index S&P500 je na rozdiel od indexu Dow Jones Industrial Average vážený trhovou kapitalizáciou a nie cenou akcie a preto má najvyššiu váhu v indexe spoločnosť s najvyššou hodnotou a nie s najvyššou cenou akcie. Prehľad 10 najsilnejších komponentov indexu ponúka nasledujúca tabuľka.

Komponenty S&P500

Aktuálne je najväčšou spoločnosťou v indexe energetická firma Exxon Mobil. Jej trhová kapitalizácia bola k 21. septembru 2010 313 mld. USD a na celom indexe mala váhu 3,02%. Celkovo má index kapitalizáciu 10,348 bilióna USD a predstavuje približne 75% hodnoty US akciových trhov.

Z jednotlivých sektorov má na indexe najvyššiu váhu sektor informačných technológií nasledovaný finančným sektorom a zdravotníckym sektorom.  Naopak najmenej zastúpeným sektorom z 10. hlavných sektorov sú telekomunikácie.

Štruktúra indexu S&P500

 

--image2--Dátum vytvorenia: 24.09.10 13:57

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.