Saxo Akadémia: 6. Čo je akcia a čo je CFD?

Počet čítaní: 2898
Vytlač do PDF


Tu si vysvetlíme, čo je akcia, čo je CFD a ako sú navzájom prepojené.

Akcia je podiel na vlastníctve spoločnosti – nákupom akcií sa stávate akcionárom v danej spoločnosti. Môžete profitovať na dividendách, môžete hlasovať pri dôležitých korporátnych rozhodnutiach a vlastniť určité práva.

Na nákup 100 akcií v spoločnosti ABC pri cene $10 potrebujete $1,000. Nákup akcií sa rovná vlastníctvo. Cena akcie stúpa a klesá v závislosti od mnohých faktorov. Akcie nakupujete na kótovanej cene a rast alebo pokles hodnoty akcie bude viesť buď k zisku alebo strate. Toto sa pokladá za tradičný spôsob obchodovania na finančných trhoch.

Čo sú však CFD? CFD (rozdielový kontrakt) je kontrakt medzi vami - investorom a CFD poskytovateľom. Je to dohoda o finančnom vyrovnaní z rozdielu medzi otváracou cenou a uzatváracou cenou určitého aktíva, na ktorý ste otvorili svoju pozíciu. CFD kopíruje cenu takéhoto aktíva – to je teda priamy vzťah medzi nimi. Pozíciu otvoríte na základe toho, či si myslíte, že hodnota aktíva bude stúpať alebo klesať.

Takže napríklad, môžete urobiť CFD obchod na akciu a hodnota tejto CFD pozície bude stúpať alebo klesať spolu s cenou danej akcieakcie sú preto známe ako podkladové aktívum. A keďže CFD kupujete od poskytovateľa, znamená to že podkladové akcie nevlastníte – nevlastnenie akcií vedie k zásadným rozdielom.

Napríklad CFD sa obchoduje na maržu. Musíte teda uhradiť len kolaterál. To znamená, že môžete využiť páku na svoj kapitál. Množstvo požadovanej marže môže byť rôzne a stanovuje ho váš poskytovateľ. Ak je maržová požiadavka 5% - typická pre veľké spoločnosti ako Apple, to sa rovná páke 20:1. Na nákup akcií spoločnosti ABC z príkladu na začiatku tohto videa sme potrebovali $1,000, ak by ste ich ale kúpili ako CFD pri 5% marži, budete musieť mať na svojom účte $50.

Váš zisk alebo strata sa bude pohybovať s cenou akcií ABC rovnako ako keby ste ich vlastnili. A preto nižšia maržová požiadavka na CFD znamená vyššie percento zisku, ale akýkoľvek pohyb smerom dole je takisto znásobený. A obchodovanie akcií znamená, že ich musíte nakúpiť predtým, ako ich môžete predať, takže profitovať z rastúcej ceny môžete až po tom, ako akcie nakúpite. Ak cena akcií klesne pod cenu, za akú ste ich kúpili, budete v strate. Ak veríte, že celkový trend na trhu je klesajúci, potom budú CFD pre vašu stratégiu užitočné.

Avšak obchodovanie CFD znamená, že môžete predávať aj akcie ktoré nevlastníte. Pamätajte, ide o kontrakt medzi vami a CFD poskytovateľom, nejde o vlastníctvo. Preto vám CFD umožňuje profitovať na klesajúcom trhu – môžete predať CFD na akcie, ktoré veríte, že budú klesať a potom ich nakúpiť späť za menej a tak zarobiť. Ale pamätajte, ak akcia na hodnote stúpne, potenciálne stratíte.

Akcie sú jeden typ alebo druh aktíva, na druhej strane CFD je inštrument alebo derivát, takže CFD sa môže využívať aj na obchodovanie akcií, FX, komodít atď. A preto sa vám ako investorovi otvára viac medzinárodných trhov, čo umožňuje diverzifikáciu portfólia z jediného CFD účtu.

Zdroj: SaxoAcademyDátum vytvorenia: 25.06.15 15:19

Dátum aktualizácie: 25.06.15 15:20

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.