Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)

Počet čítaní: 1018
Vytlač do PDF


Technologicky zamerané ETF kopíruje vývoj indexu Technology Select Sector Indexu. Aj toto ETF má za cieľ čo najmenšiu obmenu držaných titulov a poskytovať investorom čo možno najvyššiu koreláciu s benchmarkom. Tento druh technologického ETF má možnosť investor nakúpiť na burze v New Yorku pod tickerom XLK.

Technologický sektor je v indexe SP500 najsilnejším, takže investori veľmi často obchodujú toto ETF. Aj napriek tomu ale stojí v tieni ETF s označením QQQQ, ktoré sleduje technologický index Nasdaq 100.

Ak sa pozrieme na štruktúru držaných pozícií, zistíme, že najväčšiu pozíciu tvorí jedna z najznámejších rastových akcií súčasnosti Apple s 11,09%. Za ňou nasleduje softvérový gigant Microsoft s 8,41%, ďalej je to jedna z najznámejších telekomunikačných firiem AT&T so 7,61%. Po nej nasleduje IBM so 7,59%, Cisco Systems s 5,45%, Google má zastúpenie na úrovni 5,33%, Oracle Corporation 4,56%, Verizon Communications viac ako 4% a Intel spoločne s Hewlett Packard necelé 4%.

Sektorové rozloženie finančných prostriedkov nie je tak úzko zamerané ako tomu bolo v predchádzajúcich prípadoch. Najväčšiu časť tvoria počítačové technológie s takmer 20%, tesne za nimi sa držia softwarové aplikácie s necelými 19%, IT služby so 14,5%, diverzifikované telekomunikačné služby s 13,4%, komunikačné zariadenia s takmer 11%. Zaujímavým segmentom je odvetvie polovodičov a služieb s tým spojených, ktoré tvoria 10,4%. Internetový softvér sa pohybuje na úrovni 8,24%, elektronické komponenty a bezdrôtové telekomunikačné služby tvoria spolu viac ako 4%.

XLKDátum vytvorenia: 21.09.10 10:04

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.