Kľúčové slovo: Komodity

Komodity dlhé roky patrili medzi aktíva, ktoré boli považované za nezaujímavé na dlhodobejšie investovanie na finančných trhoch. Dôvodom bola ich neustále klesajúca cena, keď väčšina z nich na reálnej hodnote v 20. storočí stratila. Komodity tak boli obchodníkmi vnímané iba ako artikel na špekulatívne obchodovanie.

To sa však s príchodom nového storočia rýchlo zmenilo a komodity sa začali s prudkým nárastom ceny zlata či ropy dostávať do veľkého záujmu investorov. Aj keď komoditný trh je relatívne malý voči trhu akcii, forexu, či dlhopisov, predstavuje finančný trh budúcnosti s tým, ako sa dopyt po komoditách neustále zväčšuje v prostredí čoraz obmedzenejších zdrojov. Komodity sa tak stali veľmi dobrým finančným inštrumentom ako na dlhodobé investovanie, tak aj krátkodobé obchodovanie.

Komodity sa začali obchodovať ako kontrakty futures na svetových komoditných burzách. Táto črta im ostala až dodnes, keď hlavné obchodovanie s nimi sa realizuje na burzách. Znamená to, že aj keď je futures derivát, hlavné obchodovanie prebieha na burzovom a nie mimoburzovom trhu. U niektorých komodít je však obchodovanie veľmi drahé (ropa, zlato) a preto im brokeri umožnili obchodovanie s mimoburzovými derivátmi – kontraktmi CFD. Komoditné CFD tak menším obchodníkom poskytujú výhodu nízkeho vstupného kapitálu. Špekulanti okrem CFD využívajú aj na obchodovanie aj opcie.

Naopak, dlhodobejší investori by mali siahnuť po nepákových, či nízko pákových komoditných ETF. Komodity môžete obchodovať pomocou CFD, ETF, futures alebo opcii na platforme SaxoTrader.

Okrem finančného vzdelávania ponúka TRIM Broker vo svojej Zóne obchodníka aktuálne finančné správy a finančné analýzy ohľadom mnohých finančných nástrojov ako zlato (GC), striebro (SI), ropa(CL) či zemný plyn(NG), meď (HG), kukurica (ZC), pšenica (ZW) alebo sója (ZS).

Články týkajúce sa kľúčového slova KOMODITY:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.