Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)

Počet čítaní: 1135
Vytlač do PDF


XLV ako sektorové ETF zamerané na odvetvie zdravotnej starostlivosti sa snaží čo najpresnejšie kopírovať benchmark s názvom Health Care Select Sector Index (IXV). Zdravotnícky sektor sa spoločne so sektormi spotrebiteľských statkov základnej spotreby a utilitami sa radí k defenzívnym, necyklickým sektorom.

ETF zamerané na produkty zdravotnej starostlivosti môžeme nájsť pod označením XLV a zobchodovať ho vieme na New York Stock Exchange. Výraznú časť v tomto ETF predstavuje medzinárodná firma Johnson & Johnson vyrábajúca farmaceutické, diagnostické, terapeutické, biotechnologické a aj chirurgické produkty. Jej podiel predstavuje 14,07%. Za ňou nasleduje jedna z najväčších farmaceutických firiem sveta Pfizer (11,66%) a o niečo menší podiel predstavuje jedna z najstarších farmaceutických  spoločností Merck s podielom takmer 10%. Významnú časť portfólia predstavuje aj spoločnosť Abbott Laboratories, obrovská farmaceutická spoločnosť operujúca vo viac ako 130 krajinách, s počtom zamestnancov 72 000. Jej podiel predstavuje 5,74%. V top 10 pozíciách figuruje aj spoločnosť Agmen, ktorá je jednou z vedúcich firiem v biotechnologickom priemysle. Jej podiel na celkovom akciovom „koláči“ je 4,43%. Ďalej spomenieme firmy ako Bristol Myers s takmer 4%, Unitedhealth Group s 3,36 a firmy Medtronic, Eli Lilly a Gilead Sciences s percentuálnym zastúpením od 2,45% po 3,14%.

Ak sa pozrieme na jednotlivé sektory, v ktorých ma XLV najväčšie zastúpenie, zistíme, že jednoznačne vyhráva farmaceutický priemysel s 52%, po ktorom nasledujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotných služieb s necelými 18%. Oblasť výroby zdravotných pomôcok si „uchmatla“ 14,3% a biotechnológie predstavujú viac ako 12%.

XLVDátum vytvorenia: 21.09.10 10:29

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.