Komponenty DJIA

Počet čítaní: 1190
Vytlač do PDF


Akciový index Dow Jones Industrial Average má 30 komponentov a aj keď má prívlastok Industrial, čiže priemyselný, väčšina jeho spoločností už nespĺňa túto charakteristiku. Názov tak je skôr historický. Jednotlivé komponenty sú totiž zo segmentu financií, telekomunikácii alebo technológií. Komponenty DJIA ponúka nasledujúca tabuľka:

DJIA komponenty Dow Jones

V predposlednom stĺpci je zobrazená váha jednotlivých komponentov na celkovom indexe. Tá je závislá od ceny akcie. Váha určuje, ktorý komponent bude mať na zmenu hodnoty celého akciového indexu najvýraznejší  pohyb. Aktuálne je najsilnejším komponentom indexu technologická spoločnosť IBM, naopak najslabším komponentom je producent hliníka Alcoa. IBM má v indexe takmer deväť násobne vyššiu váhu, než spomínaná najslabšia spoločnosť. akcie s najvyššou váhou, aktuálne IBM, budú mať na pohyb indexu najvyšší dopad, naopak najslabší komponent bude mať najnižší dopad. Aktuálne má pohyb siedmych najslabších komponentov indexu o jedno percento podobný dopad, ako pohyb najsilnejšieho komponentu indexu o jedno percento. Táto charakteristika býva veľmi často označovaná za hlavné negatívum indexu. Druhým je malý počet komponentov, čím index stráca vypovedaciu schopnosť.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 24.09.10 15:24

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.