Kľúčové slovo: Akciové indexy

Akciové indexy poznáme iba o niečo viac ako 100 rokov, no ich vplyv na finančné trhy je obrovský. Akciový index predstavuje súhrn vybraných akcií spoločností obchodovaných na danej burze. Index S&P500 napríklad ukazuje výkonnosť 500 najväčších amerických spoločností, index DAX30 zobrazuje najsilnejšie firmy z frankfurtskej burzy. Na rozdiel od jednotlivých akcií, akciový index zobrazuje výkonnosť akciového trhu ako celku, a to väčšinou v danej krajine, prípadne špecifickom segmente (napr. technologické akcie).

Obchodovanie akciových indexov sa na súčasných volatilných trhoch stalo veľmi populárnym a popri obchodovaniu forexu a komodít priťahuje mnohých obchodníkov. Obchodovanie indexov predstavuje jednoduchý spôsob, ako participovať na raste alebo poklese akciového trhu, keďže deriváty na akcie nemusíme len nakupovať, ale môžeme aj predávať. Tým vzniká krátka pozícia, ktorá zarába na poklese trhu.

Pri krátkodobom obchodovaní akciového indexu väčší obchodníci používajú kontrakty futures, menší obchodníci kontrakty CFD. Výhodou kontraktu CFD je možnosť nakupovať ale aj predávať na krátko, čiže hrať na pokles trhov. Väčší obchodníci majú možnosť vstúpiť do pozície na akciovom indexe aj pomocou futuritných opcii.

Akciové indexy ponúkajú spolu s dlhopismi jednoduchú možnosť na dlhodobé investovanie. Investíciu do rastu akciového indexu je vhodné realizovať pomocou nákupu ETF. Keďže akcie a ETF nie je väčšinou možné predávať na krátko, krátku pozíciu dosiahneme predajom CFD na dané ETF. Akciové indexy môžete obchodovať napríklad na platforme SaxoTrader.

Okrem vzdelávacích článkov ponúka TRIM Broker vo svojej Zóne obchodníka akciové správy a finančné analýzy týkajúce sa aktuálneho vývoja na trhoch akcií a indexov ako napríklad Dow Jones Index, NASDAQ, S&P500, DAX, FTSE, Eurostoxx či iných ázijských akcií, európskych akcií či amerických akcií.

Články týkajúce sa kľúčového slova AKCIOVÉ INDEXY:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.