Kľúčové slovo: Obchodovanie

Medzi obchodovaním a investovaním existuje veľký rozdiel, aj keď sa obe činnosti často označujú rovnako. Hlavným rozdielom je časový horizont. Za investovanie sa väčšinou považuje dlhodobejší nákup, a to v horizonte týždňov, či mesiacov. Naopak, za obchodovanie sa považuje držba pozície na niekoľko minút, hodín, či dní. Dĺžka investície tak niekoľkonásobne prevyšuje dĺžku obchodnej pozície.

Existujú však aj ďalšie rozdiely. Investovanie sa väčšinou realizuje bez páky, resp. iba s minimálnou pákou väčšinou pomocou akcii, dlhopisov alebo ETF na komodity či akciové indexy. Na druhej strane obchodovanie sa často vykonáva s násobkami hodnoty investičného kapitálu. Obchodovanie má tak často vysoko špekulatívny charakter.

To, čo majú obchodovanie a investovanie spoločné, sú finančné trhy, na ktorých sa obe činnosti vykonávajú. Investovať alebo obchodovať môžeme na trhu forex, akciovom trhu alebo komoditnom trhu. Obchodník však nenakupuje reálne aktíva, napríklad akcie alebo devízy, ale nakupuje deriváty, ktoré mu umožňujú obchodovať na pákový efekt. Medzi takéto deriváty patria kontrakty CFD, či už akciové alebo komoditné, ale aj kontrakty futures či opcie.

Obchodovanie prebieha na online burzách, ktoré sú elektronické a tak sa výrazne líšia od tradičných akciových či komoditných búrz. Obchodník realizuje svoj trading pomocou platformy, napríklad SaxoTrader.

Okrem finančného vzdelávania ponúka TRIM Broker vo svojej Zóne obchodníka aktuálne finančné správy a finančné analýzy ohľadom obchodovania mnohých finančných nástrojov ako EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, SP500, DJI, NASDAQ, DAX, Eurostoxx, zlato, striebro, ropa či zemný plyn.

Články týkajúce sa kľúčového slova OBCHODOVANIE:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.