Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)

Počet čítaní: 1031
Vytlač do PDF


Toto ETF sleduje priemyselný sektor a má za cieľ kopírovať vývoj indexu Industrial Select Sector Index (IXI), ktorý je zameraný na veľké firmy amerického priemyslu a na burze ho môžeme nájsť pod tickerom XLI.

ETF so spomenutým cieľom je dostatočne diverzifikované, i keď jednoznačne najvýznamnejšiu časť tvorí azda najznámejšia firma americkej histórie, a síce General Electric, ktorá ako jediná nikdy nebola „vylúčená“ z barometra americkej ekonomiky predstavujúceho index Dow Jones Industrial Average.
Jej percentuálne zastúpenie je 11,1%. S takmer o polovicu nižším podielom (6%)  sa do tohto ETF dostala aj doručovateľská firma United Parcel Service, ktorá denne doručí 15 miliónov balíkov do viacej ako 200 krajín. S takmer rovnakým podielom (5,87%) sa v portfóliu nachádza aj United Technologies Corporation, medzinárodný konglomerát, ktorý vyrába technologicky náročné produkty ako sú napríklad letecké motory, helikoptéry alebo výťahy. Technologická spoločnosť 3M, ktorá má široko spektrálne zameranie; elektronika, elektronická komunikácia, doprava, bezpečnosť, zábavný priemysel, predstavuje z celkového množstva tohto ETF 5,39%. Letecká spoločnosť Boeing má zastúpenie na úrovni 4,45%, Catepillar 4,19%, Union Pacific 3,81% a nad 3% sa dostali firmy ako Emerson Electric, ktorá poskytuje inžinierske služby pre širokú škálu priemyselných, komerčných a spotrebiteľských odvetví.

Pohľad naprieč sektormi nám dá odpoveď na otázku v akom type priemyslu sa ETF najväčšmi angažuje. 26,51% je alokovaných do leteckého priemyslu a priemyslu zameraného na bezpečnosť a obranu, 20% tvorí podiel na firmách vyrábajúcich strojárske zariadenia, 19% predstavujú priemyselné konglomeráty, mierne nad 10% zdrojov sa nachádza v logistických spoločnostiach, cestná a železničná doprava tvoria 8,69%, elektrické zariadenia skoro 5%. Malé čiastky predstavujú priemyselné odvetvia ako aerolínie alebo stavebné spoločnosti.

XLIDátum vytvorenia: 21.09.10 10:37

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.