Výhody a nevýhody ETF

Počet čítaní: 1418
Vytlač do PDF


Porovnajme si výhody a nevýhody ETF oproti ostatným investíciám:

Nízke náklady

Nízke náklady sú jednou z najväčších výhod investovania do ETF. Tie sú v sumáre často nižšie v porovnaní s podielovými fondmi až  o 5% pri vstupe a výstupe z investície. ETF sú navyše spravované pasívne, čo znamená, že nemusíme platiť vysoké poplatky za manažovanie našich peňazí.

Diverzifikácia

Ako sme si uviedli na predchádzajúcom príklade, tým, že nakúpime jedno ETF, ktoré odzrkadľuje mnoho jednotlivých firiem, tak vlastne nakupujeme celý index, čím nie sme odkázaní na dobré alebo zlé výsledky jednotlivej firmy. Nákupom ETF tak rozkladáme svoje riziko medzi viacero firiem z tej oblasti alebo regiónu, o aký máme záujem.

Flexibilita


ETF sa obchodujú rovnako ako akcie, čiže počas obchodných hodín môžeme kedykoľvek pozíciu otvoriť alebo uzavrieť. Nemusíme tak čakať dni na výstup z fondu. Všetky transakcie na ETF sa realizujú v reálnom čase, čím získavame absolútny prehľad i našej pozícií. 

Risk manažment

Neoceniteľnou pomocou je aj to, že si môžeme zadať objednávky na výber zisku alebo straty a tak vieme veľmi dobre  manažovať svoje riziko. Jednoducho si môžeme nastaviť úrovne, kde naša strata dosiahne maximálnu únosnú úroveň straty (stop-loss) a pozícia sa automaticky uzavrie.

Kurzové riziko


Pre niekoho môže byť nevýhodou to, že rôzne ETF je možné kupovať iba za určené meny. Napríklad ETF na americké akcie takmer vždy kupujeme za americké doláre, čo platí aj pre veľkú časť ostatných ETF. Preto je dobré nejakým spôsobom chrániť alebo hedžovať svoje riziko voči americkému doláru. Na druhej strane tým máme možnosť využiť diverzifikáciu do rôznych mien, čo môže byť pre nás často výhodou.

Likvidita

Existuje veľké množstvo ETF a nie o všetky z nich je záujem. Niektoré sú menej likvidné, čiže pre ne neexistuje dostatočne bohatý trh. Z tohto dôvodu by si mal investor vždy pred kúpou ETF skontrolovať jeho cenu a obchodovaný objem, aby sa vyhol vyšším vstupným poplatkom. O niekoľko strán neskôr však udávame zoznam najobchodovanejších a tak veľmi likvidných ETF.

Zákony

Väčšina rozvinutých krajín poskytuje daňové úľavy pri investovaní do ETF, avšak sú krajiny, kde takéto úľavy nie sú. Problémom je však aj to, že niektoré krajiny z dôvodu ochrany svojho finančného trhu obmedzujú obchodovanie s ETF iba na inštrumenty, ktoré národná banka danej krajiny povolí, čo  môže byť často náročný a zdĺhavý proces. Avšak v prípade ETF sa jedná skôr o byrokratickú záležitosť, keďže za ETF stoja najsilnejšie globálne finančné skupiny, väčšinou významné banky.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 07.09.10 13:35

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.