ETC a zoznam ETC

Počet čítaní: 1716
Vytlač do PDF


Ako sme videli z predchádzajúceho výkladu, ETF majú veľmi široký záber. Mnoho z nich je orientovaných aj na komodity, pričom združujú skutočne obrovské masy kapitálu (napríklad SPDR Gold Shares, iShares Silver Trust, United States Oil). Veľká väčšina z ETF je však stále orientovaná prevažne na akcie. akcie boli veľmi populárne v posledných dvoch desaťročiach, avšak zdá sa, že svoj zenit už majú za sebou. Podľa známych investorov ako je Jim Rogers alebo Marc Faber leží budúcnosť v komoditách, ktoré budú získavať z toho, ako centrálne banky v snahe podporiť ekonomiku tlačia do obehu stále viac a viac nových peňazí. 

Z tohto dôvodu sa veľmi zaujímavou alternatívou javí investovanie do komodít pomocou ETF alebo ich súrodencov  ETC (Exchange Traded Commodities). Tie sa obchodujú tiež na burze, avšak ich spôsob fungovania je trochu iný ako pri ETF. V každom prípade však ponúkajú veľmi širokú škálu možností investovania do komodít a to nielen klasických ale aj pákových (leverage) a inverzných (predaj na krátko).  Lídrom na tomto trhu je spoločnosť ETF Securities. Nasledujúci zoznam ukazuje ETC rôzneho zamerania denominovaných v EUR, keďže predchádzajúce ETF boli denominované v dolároch. Za chvíľu si ukážeme dôvod a úžitok využívania rôznych mien.

Zoznam európskych ETC

Mnohé z týchto komodít sú založené na držbe derivátov ako futures, avšak niektoré sú založené na fyzickej držbe komodity. Jedná sa najmä o drahé kovy ako zlato, striebro, paládium a platina. Neskôr si ukážeme, že práve fyzická držba drahých kovov nám dáva najlepšiu istotu uchovania hodnoty svojho majetku. 

Poznámka: obchodovanie s ETC od spoločnosti ETF Securities prebieha na 4 miestach (Londýn, Paríž, Amsterdam a Miláno). Tu uvádzame iba produkty obchodované v Paríži a Amsterdame, keďže tie sa kótujú v eurách a nie v dolároch ako je tomu na burze v Londýne.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 07.09.10 13:49

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.