Saxo Akadémia: 7. Výhody CFD pre akciového obchodníka

Počet čítaní: 2204
Vytlač do PDF


1. Nezväzujte svoj kapitál.

CFD sa obchodujú na maržu. Vopred musíte uhradiť len určité percento vášho obchodu ako zábezpeku podľa požiadaviek stanovených vašim CFD poskytovateľom. Tým pádom môžete obchodovať pozíciu na akcie, iné druhy aktív sa môžu tiež obchodovať cez CFD, aby ste tieto aktíva museli vlastniť. Na svojom účte budete musieť udržiavať určité množstvo marže podľa ustanovení vášho CFD poskytovateľa. Avšak ide len o malú čiastku nákladov kúpy samotných akcií. Tak môžete teoreticky použiť svoj kapitál na iný účel.

2. Disponujete nevyužitým kapitálom?

Ak vlastníte portfólio akcií alebo dlhopisov, môžete toto portfólio použiť ako svoju zábezpeku na obchodovanie CFD. V závislosti od vášho CFD poskytovateľa môže byť vaše súčasné portfólio použité ako zábezpeka.

3. Jeden účet – globálny prístup.

CFD sa môžu viazať na rôzne aktíva a inštrumenty po celom svete z jedného účtu. To zmenená, že si môžete vytvoriť diverzifikované portfólio, ktoré bude pokrývať množstvo rôznych trhov a budete mať prístup k omnoho väčším obchodným možnostiam. CFD vám umožňujú skúmať mnoho rozličných portfólií a obchodných stratégií.

4. Pracovný čas nielen od 9:00 do 17:00.

Keďže mnoho podkladových aktív, ktoré CFD sledujú, sa obchoduje počas celého dňa, znamená to, že vaše peniaze môžu zarábať aj mimo normálneho pracovného času. A potenciálne lepšie – ako CFD investor máte možnosť zadať automatizované obchody pomocou CFD na tejto cene, v tomto čase a to pomocou objednávky limit alebo prostredníctvom algoritmického obchodovania.

5. Zlé vyhliadky? Plánujte na lepšie časy.

Na rozdiel od tradičného obchodovania s akciami, CFD môžete obchodovať za účelom profitovania z klesajúcej ceny alebo trhu. Napríklad si nie ste istý nákupom určitých akcií, a preto miesto ich kúpy môžete použiť CFD na predaj konkrétnej akcie alebo indexu a tak potenciálne zarobiť na klesajúcom trhu. CFD je mechanizmus, ktorý vám umožňuje byť aktívnym obchodníkom bez ohľadu na trhové podmienky alebo vaše stratégie.

6. Hedžing už existujúceho portfólia je populárnym spôsobom využitia CFD.

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nechcete zbaviť svojho fyzického akciového portfólia, môžete ho rýchlo a efektívne ochrániť tým, že naň predáte vhodné CFD na dlhšiu alebo kratšiu dobu, až pokým opäť nezískate istotu ohľadne trhu.

7. Získavajte dividendy bez vlastníctva akcií.

Ak veríte, že akcie budú stúpať na hodnote a na základe toho kúpite CFD - označuje sa to ako “byť dlhý”. Ak vlastníte takého CFD v čase, kedy sa vyplácajú dividendy, dividendu získate aj napriek tomu, že samotné akcie nevlastníte. Na druhej stane, ak ste na CFD krátky, budete musieť dividendu platiť vy.

8. …kedykoľvek vám to vyhovuje.

Na rozdiel od iných derivátov – finančných nástrojoch, ktoré sú založené na podkladových aktívach, CFD na akcie nemajú dátum exspirácie a tak po nej neskončia bezcenné. To znamená, že CFD môžete držať tak dlho alebo krátko ako len chcete.

9. Práve tu a práve teraz.

Keď sa CFD pozícia uzatvorí, je vyrovnaná a vyplatená v ten istý deň - jednoduché.

10. Využitie ochrany.

CFD vám umožňujú využívať limitovanie potenciálnych škôd. Pri obchodovaní s akciami nemôžete využiť garantovaný stop. Avšak väčšina CFD poskytovateľov vám pri CFD umožňuje použiť garantovaný stop. Garantovaný stop uzatvorí pozíciu na vami špecifikovanej garantovanej stop cene. Takže inteligentný risk-manažment predstavuje znižovanie potenciálneho faktoru šoku.Dátum vytvorenia: 26.06.15 16:16

Dátum aktualizácie: 26.06.15 16:17

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.