Kľúčové slovo: Investovanie

Investovanie je spôsob ako zveľadiť svoje peňažné prostriedky. Aj keď samotný pojem "investovanie" môže znieť jednoducho, existuje veľký rozdiel v chápaní tohto pojmu. Niektorí si mýlia investovanie s rizikovými špekuláciami na finančnom trhu a iní zase s pasívnym nakupovaním fondov. Skutočné investovanie však nie je ani jedno a ani druhé.

Medzi investovaním a špekuláciou je veľký rozdiel. Pri špekulácií sa investor snaží za rýchly čas dosiahnuť nadpriemerný výnos. Pri investovaní sa naopak investor snaží rozložiť svoje riziko tak, aby dostal slušný výnos pri minimálnom riziku. Špekulácia sa tak viac podobá na obchodovanie, kde sa vykonávajú často rýchle obchody s vysokou finančnou pákou.

Hlavným rozdielom medzi obchodovaním a investovaním je však časový rámec investície. Kým pri obchodovaní obchodník drží svoju pozíciu často iba minúty, pri investovaní drží svoju pozíciu často mesiace. Tým sa vystavuje väčšiemu pohybu aktíva a preto nevstupuje do obchodov s vysokým rizikom. Kým pri obchodovaní nakupuje a predáva deriváty, pri investovaní nakupuje a predáva reálne aktíva. 

Obaja však participujú na tom istom trhu, a je jedno či sa jedná o forex, akcie alebo komodity. Avšak na rozdiel od obchodníka, investor nakupuje a predáva reálne aktíva. Jeho investícia väčšinou pozostáva z akcií, dlhopisov alebo ETF. Naopak, investor sa snaží, aby jeho investície neobsahovali deriváty. Investovanie do reálnych aktív zabezpečuje menšie riziko a možnosť vytvorenia vlastného investičného portfólia. Investovanie sa v súčasnosti robí najmä elektronicky na online burzách.

Na rozdiel od obchodovania, kde sú hlavnými nástrojmi obchodníka deriváty ako kontrakty futuresCFD a opcie, investor používa najmä akcie, dlhopisyETF na akciové indexy a komodity

Investovanie sa môže realizovať jednoducho aj online cez platformy ako SaxoTrader.

Články týkajúce sa kľúčového slova INVESTOVANIE:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.