Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)

Počet čítaní: 1039
Vytlač do PDF


XLU je ETF, ktorého cieľom sledovať výkonnosť sektora verejných služieb. Do sektoru utilít spadajú firmy verejného zamerania, ktoré poskytujú verejné služby a často krát sú predmetom verejnej kontroly a rôznych typov regulácií. Ich najväčšia výhoda spočíva vo fakte, že nie sú cyklickým odvetvím, a z toho dôvodu sa im pomerne dobre darí aj v dobách recesie.

ETF združujúce firmy podobného zamerania môžeme obchodovať po označením XLU a jeho primárnym cieľom je čo najväčšia korelácia so svojim benchmarkovým indexom Utilities Select Sector Index (IXU).

Vedúcou firmou v tomto ETF je jeden z najväčších výrobcov elektriny v USA Southern Company s 8,19%. Nasleduje poskytovateľ elektrických služieb, ktorý sa zameriava na distribúciu elektriny a zemného plynu a je najväčším špecialistom v prevádzke atómovej energie Exelon Corporation s 7,58%. Treťou v poradí je spoločnosť Dominion Resources, ktorej hlavným predmetom podnikania je výroba generátorov, pouličného osvetlenia, počítačových batérií, ale aj osviežovačov vzduchu. Jej percentuálna váha predstavuje takmer 7%. Ďalšou energetickou spoločnosťou v zozname je Nextera Energy so 6,13%, Duke Energy Corporation s 5,7% alebo aj poskytovateľ elektrickej energie American Electric Power, ktorého podiel je necelých 5%. Firmy s menším zastúpením sú napríklad Public Service Enterprise, New Energy Corporation alebo Consolidated Edison. Tieto predstavujú spolu viac ako 12%.

Už podľa názvu je zrejmé, že hlavná oblasť záujmu tohto ETF leží v oblasti poskytovateľov elektrickej energie, až 54%. Takmer 40% tvoria tzv. Multi-Utilities a zvyšok spadá pod nezávislých producentov rôznych typov energií a obchodníkov s takouto energiou.

XLUDátum vytvorenia: 21.09.10 10:50

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.