Akcie, dlhopisy a štruktúrované produkty

Počet čítaní: 2233
Vytlač do PDF


Za tradičný nástroj investovania sa používajú akcie a dlhopisy. Poďme si v krátkosti predstaviť oba tieto základné finančné inštrumenty.

Akcie

Akcie predstavujú podiel na majetku spoločnosti a držiteľ akcie má preto právo podieľať sa aj na zisku spoločnosti. Poslednú dobu sa rozšírilo mylné povedomie o tom, že ceny akcií neprestajne rastú a preto sa do nich oplatí kedykoľvek investovať. akcie tak boli v posledných dvoch desaťročiach považované za investíciu, ktorá neprinášala len výnosy zo zisku spoločnosti (dividendy) ale prinášala aj kapitálové výnosy (cena akcie rástla). Finančná kríza však ukázala, že tento koncept je chybný a založený iba na tom, že centrálne banky svojim nafukovaním peňažnej bázy vytvorili dlhodobý býčí trh, ktorý je však už niekoľko rokov za svojim zenitom.

Akcie pre najbližšie roky budú s veľkou pravdepodobnosťou stagnovať a preto sa bude treba vrátiť k základnému modelu investovania založeného na dôslednom výbere jednotlivých akciových titulov. Viac o výbere jednotlivých akcií píšeme inde.

Dlhopisy

O dlhopisoch sme tiež písali inde. Len v skratke spomenieme, že dlhopisy sú dlhové nástroje väčšinou s fixným výnosom. Nákupca dlhopisov tak získava pravidelný kupón (úrok). V súčasnosti sú kvôli existujúcej monetárnej politike úrokové sadzby na veľmi nízkej úrovni, čo robí dlhopisy len málo atraktívnymi. Na druhej strane kvôli expanzívnej fiškálnej politike rastie riziko krachu tých najbezpečnejších štátnych  dlhopisov. To znamená, že nákupom dlhopisov by sme získali minimálny zisk za cenu vystavenia sa obrovského rizika, že prídeme o časť alebo dokonca celú sumu peňazí  investovaných do dlhopisov. Dlhopisom sa preto radšej v súčasnosti na míle vyhnime.

Štruktúrované produkty

Štruktúrované produkty sú často kombináciou základných aktív a derivátov (napríklad akcií a opcií). Často sa môžu javiť ako zaujímavá forma investície, avšak si musíme uvedomiť, že štruktúrované  produkty nás nezbavia rizika investovania, ale naopak, často nám ho zakryjú, pretože si vyžadujú komplexnejšiu znalosť finančných produktov. Pri nie veľkých znalostiach finančných trhov a nejasnom stanovení rizika štruktúrované finančné produkty neodporúčame a preto sa im tu opäť vyhneme.Dátum vytvorenia: 07.09.10 13:29

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.