Akciové burzy

Počet čítaní: 1928
Vytlač do PDF


Neskúsený investor sa môže pozerať na akcie nesprávne hneď od začiatku. Napríklad vyššia cena akcie môže  pre neho znamenať dojem, že táto spoločnosť je zaujímavejšia. Avšak nie je tomu tak. Vo všeobecnosti je cena akcie nepodstatným faktorom. Až na jednu malú výnimku – pravidlá obchodovania na burze môžu určiť podlahu, ktorej prekročením sa akcia z obchodovania na burze vylúči (delistuje). Napríklad pre americkú burzu NYSE platí, že jej cena nesmie poklesnúť pod $1. Pokiaľ by sa tak stalo, táto akcia bude z burzy odstránená.

Akcie sa môžu obchodovať na burze alebo na mimoburzovom trhu (OTC). Burza je oficiálnym miestom, kde sa stretávajú licencovaní brokeri a vykonávajú svoje obchody alebo obchody svojich klientov. Burza tak slúži ako miesto vyrovnávania dopytu a ponuky na rôzne akciové tituly. Najväčšou burzou a zároveň najväčším akciovým trhom v USA je NYSE.

Druhým spôsobom ako obchodovať akcie je obchodovať na mimoburzovom trhu. Takýmto príkladom je Nasdaq, čo je druhý najväčší akciový trh v USA. Tento trh nemá jedno umiestnenie a všetky transakcie sa vyrovnávajú na základe elektronických príkazov. Napríklad firmy ako Microsoft, Dell alebo Intel sa obchodujú primárne na Nasdaqu.

Tretí najväčší akciový trh v USA je AMEX, momentálne slúži AMEX ako miesto pre akcie s malou kapitalizáciou. Väčšinou sú to teda spoločnosti, ktoré nespĺňajú podmienky obchodovania na NYSE a Nasdaqu. Posledným miestom obchodovania akciových trhov, ktoré spomenieme je OTCBB (over the counter bulletin board). Toto je miesto, kde sa obchodujú technologické akcie, ktoré nespĺňajú podmienky vstupu na Nasdaq. Tento trh nespadá pod takmer žiadnu reguláciu a preto sa na ňom obchodujú aj “penny stocks“  alebo akcie s hodnotou pod $1.

Nasledujúca tabuľka udáva svetové burzy podľa trhovej kapitalizácie:

Svetové burzy

 

--image1--Dátum vytvorenia: 30.09.10 19:32

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.