Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

Počet čítaní: 1148
Vytlač do PDF


Finančný sektor patrí na akciovom trhu medzi tie najkľúčovejšie a preto sa spoločnosť State Street rozhodla vytvoriť ETF fond, ktorý bude sledovať výkonnosť finančného sektora. Ako benchmark si vybrala akcie finančného sektora z indexu SP500, ktoré sleduje index S&P Financials Select Sector Index (IXM). Cieľom ETF s označením XLF je kopírovať návratnosť a zloženie indexu a ponúknuť tak investorom možnosť investovať do tohto kľúčového segmentu US ekonomiky.

Ak sa pozrieme na najväčšie držané pozície tohto fondu, tak zistíme, že najvyššiu váhu tvorí s 9,76% jedna z najväčších finančných inštitúcií JPMorgan Chase, ďalej nasleduje Buffettov holding Berkshire Hathaway s 8,45%, potom Bank of America s 8,39%, Wells Fargo s 8,28%, Citigroup s 5,45% , Goldman Sachs dosahuje približne 4,80%, American Express 3%, US Bancorp 2,68% a Morgan Stanley spoločne s Metlife niečo viac ako 2%.

Ak by sme chceli preskúmať alokáciu prostriedkov XLF naprieč jednotlivými sektormi, zistíme, že najväčšiu pozíciu udržiava v diverzifikovaných finančných službách (26,40%), do ktorých spadajú spomínané firmy ako JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo alebo Citigroup. Veľkú časť svojho portfólia má fond alokovanú v odvetví poisťovníctva (25,5%), kde najväčšie pozície tvoria Berkshire Hathaway a Metlife Inc. Tretím sektorom, ktorý je najviac zastúpený je oblasť komerčného bankovníctva s takmer 18%, po ktorej nasledujú spoločnosti pôsobiace na kapitálových trhoch (15,5%) a za nimi sú tzv. realitné trusty (Real Estate Investment Trusts – REIT). Podiely, v ktorých ešte toto ETF drží pozície zasahujú do oblastí spotrebiteľských financií, resp. hypotekárneho financovania(6%). Vývoj ETF ponúka nasledovný graf:

XLFDátum vytvorenia: 21.09.10 09:52

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.