Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Počet čítaní: 1076
Vytlač do PDF


Odvetvie skrývajúce sa pod názvom „Consumer Staples“ predstavuje výrobky ako nápoje, potravinové produkty, tabak, lieky a produkty používané v domácnosti. Ide teda o základné tovary a služby základnej spotreby. Nakoľko spotreba týchto tovarov sa príliš neriadi ekonomickým cyklom, ide o necyklický sektor.

Toto sektorové ETF kopíruje správanie indexu Consumer Staple Select Sector Index a je dostupné na newyorskej burze pod tickerom XLP.

Najväčšie zastúpenie vo fonde má Procter & Gamble s 15,4%, nasleduje najväčší maloobchodný reťazec na svete Wal-Mart s 9,5% a tretím v poradí je tabakový gigant Philip Morris, ktorý predstavuje 8,95% z celkového počtu držaných akcií. Významné zastúpenie má taktiež Coca-Cola (7%), nasledovaná svojim najväčším konkurentom Pepsi Co. so 4,77%. Ďalšou zastúpenou firmou je druhý najväčší výrobca potravín na svete Kraft Foods (4,75%). Medzi TOP 10 pozície patria ešte Altria Group, CVS Caremark Corporation, Colgate-Palmolive a Walgreen Corporation, ktorých percentuálne zastúpenie sa pohybuje od 2,6% do 4,4%.

Najväčší podiel drží dané ETF v odvetví potravy a bežných spotrebiteľských tovarov (23,6%), vo firmách vyrábajúcich domáce spotrebiče (22,72%), potravinové produkty tvoria takmer 20%, nápoje 16,1% a značné zastúpenie má aj tabakový priemysel na úrovni 15,6%.

XLPDátum vytvorenia: 21.09.10 10:18

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.