Kľúčové slovo: Finančné trhy

Finančné trhy umožňujú obchodníkom a investorom realizovať svoje očakávania ohľadom ekonomickej budúcnosti. Ten, koho očakávania budúcnosti sa potvrdia, má možnosť realizovať na finančných trhoch vysoké zisky. Naopak, investori, ktorých očakávania budúcnosti sú chybné, môžu stratiť. Je preto dôležité si uvedomiť, že každý z nás je priamo alebo nepriamo ovplyvnený dianím na finančných trhoch.

Sú dva základné spôsoby, ako na finančných trhoch participovať. Prvým je investovanie, kedy investor vstupuje do dlhodobých pozícií, pričom sa snaží ignorovať každodenné pohyby trhu. Toto je možné realizovať najmä pomocou nákupu akcii, akciových indexov, dlhopisov či ETF.

Naopak, mnohí obchodníci sa snažia o dosahovanie rýchlych ziskov, a to už na dennej báze. Takéto obchodovanie sa väčšinou realizuje pomocou derivátov. Tí menší obchodníci využívajú CFD, tí väčší futures alebo opcie. Mnoho typov derivátov umožňuje, že takmer každý záujemca má možnosť zapojiť sa do obchodovania na trhu akcií, komodít či forexu.

Na finančných trhoch môžete participovať napríklad cez platformu SaxoTrader.

Okrem finančného vzdelávania ponúka TRIM Broker vo svojej Zóne obchodníka aktuálne finančné správy a finančné analýzy ohľadom mnohých finančných nástrojov ako EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, SP500, DJI, NASDAQ, DAX, Eurostoxx, zlato, striebro, ropa či zemný plyn.

Články týkajúce sa kľúčového slova FINANČNÉ TRHY:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.