Kľúčové slovo: ETF

ETF sú moderné finančné deriváty, ktoré výrazne zjednodušujú investovanie na svetových finančných trhoch. Ich veľkou výhodou je, že sú burzovo obchodovateľné, čo im poskytuje vysokú transparentnosť. Najobchodovanejšie Exchange Traded Funds (ETF) majú tiež výbornú likviditu, čo ich predurčuje na dobrú pozíciu nielen ako nástroj pre dlhodobejšie investovanie ale aj na krátkodobé obchodovanie.

Exchange Traded Funds alebo Burzovo obchodované fondy predstavujú finančné nástroje obchodované na burze, ktorých cena sa odvíja od ceny portfólia fondu. Portfólio môže byť tvorené akciami, akciovými indexmi, dlhopismi, komoditami alebo inými finančnými nástrojmi. Ako jednoduchý príklad si môžeme uviesť SPY, ktoré kopíruje výkonnosť amerického akciového indexu S&P500.

Tieto fondy majú pre investora veľkú výhodu v tom, že zhromažďujú viacero inštrumentov naraz a poskytujú mu investovanie do nich v menších objemoch. Investor si tak nemusí tvoriť vlastné portfólio zložené z desiatok akcií alebo dlhopisov, čo samozrejme prináša nízke transakčné náklady na jeho pozície. Ďalšou výhodou je veľká likvidita, ktorá umožňuje investorovi rýchlo a lacno vstúpiť a vystúpiť z pozícií u hlavných ETF.

Bežne sa Exchange Traded Funds delia na akciové, komoditné, dlhopisové či menové podľa toho, či sledujú ako svoje podkladové aktívum akcie, komodity, dlhopisy či meny (forex).  Väčšinou sú nepákové, čo znamená, že neponúkajú obchodovanie na maržu (ako CFD alebo futures), existujú však aj ETF s dvojnásobnou, či trojnásobnou pákou. Okrem toho existujú aj inverzné fondy, ktoré sledujú pokles daného aktíva, napríklad short Copper. ETF môžete obchodovať na platforme SaxoTrader.

Články týkajúce sa kľúčového slova ETF:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.