Kľúčové slovo: Futures

Práve futures (futurity) boli tie finančné kontrakty, ktoré stáli za vznikom finančných trhov. Zaistenie si ceny poľnohospodárskych plodín v 19. storočí v USA stáli za vytvorením prvých komoditných búrz. Kontrakty futures umožnili hedžovanie budúcich cien komodít pre producentov ako aj spotrebiteľov a možnosť participácie špekulantov, ktorí využívali svoj kapitál na zosúladenie týchto cien.

Odvtedy sa kontrakty futures stali hlavným nástrojom pre obchodovanie, a to nielen na tradičných kamenných burzách ale aj moderných online burzách. Práve od týchto kontraktov sa odvodzujú takmer všetky ostatné finančné nástroje, s ktorými sa bežne obchoduje. To platí najmä pre komodity, akciové indexy a dlhopisy.

Bežne väčší obchodníci špekulujú pomocou kontraktov futures a menší obchodníci pomocou CFD na tieto kontrakty. Popularita a likvidita futures priniesla aj možnosť obchodovať opcie na futures. Futures sú tak základným finančným derivátom. Avšak na rozdiel od investovania do akcií alebo ETF, futures slúžia skôr na špekulatívne účely.

Futures je možné obchodovať napríklad na platforme SaxoTrader.

Okrem finančného vzdelávania ponúka TRIM Broker vo svojej Zóne obchodníka aktuálne finančné správy a finančné analýzy ohľadom mnohých finančných nástrojov futures ako zlato (GC), striebro (SI), ropa(CL) či zemný plyn(NG), meď (HG), kukurica (ZC), pšenica (ZW), sója (ZS) alebo S&P500 (ES).

Články týkajúce sa kľúčového slova FUTURES:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.