Obchodovanie a investovanie do akcií

Počet čítaní: 1980
Vytlač do PDF


Nikde nie je tak vypuklejší rozdiel medzi skupinou investorov a skupinou obchodníkov ako je to na akciových trhoch. Cieľom obchodníka je participovať na pohybe akcie, čo znamená nakupovať „lacno“ a predávať „draho“. Obchodník môže držať akciu niekoľko minút, zvyčajne však niekoľko dní alebo týždňov. Na druhej strane investora nezaujímajú krátkodobé oscilácie akcií a má záujem akcie držať dlhodobo.

Investor akcie väčšinou nakupuje, keďže z dlhodobého hľadiska cena akcií rastie. Naopak obchodník buď nakupuje alebo predáva na krátko (predáva akcie, ktoré si požičia) a môže si tak na akciách vytvoriť aj predajnú pozíciu. Uvedené myšlienky sumarizuje  nasledujúca tabuľka:

 Akciový obchodník a investor

Nástroje investora

Práve rozdiel medzi tým, či máme záujem o investorský alebo obchodnícky prístup determinuje aj výber vhodného nástroja pomocou ktorého našu obchodnú stratégiu realizujeme. Investori nakupujú takmer výhradne akcie obchodované na burze.  Teda žiadne deriváty, iba jednoducho zadajú svojmu brokerovi príkaz na nákup (predaj) jednotlivých akciových titulov. Takýto obchod nazývame reálnym obchodom, pretože investor musí vlastniť finančné prostriedky v objeme celej obchodnej transakcie.

Nástroje obchodníka


Nástrojom obchodníka sú však často deriváty, aj keď svoje obchodné rozhodnutia môže realizovať cez bežné akcie. Práve tým najčastejšie používaným derivátom pre špekulatívne obchodovanieCFD alebo Contracts for Difference. Ich výhodou je potreba minimálneho kapitálu pre vstup do pozície, keďže ponúkajú pákový efekt. Ich nevýhodou je však nutnosť platiť poplatky vo forme úroku za úver, ktorý mu broker ponúka. CFD sa totižto neobchodujú na burze ale protistranou je broker. CFD iba kopírujú cenu akcií na burze, avšak reálne sa obchody na trhu nevykonávajú. Malou výnimkou sú takzvané DMA CFD (Direct Market Acess), o ktorých však budeme hovoriť neskôr.

ETF

Zvláštnou skupinou akciových nástrojov sú ETF alebo Exchange Traded Funds. Toto sú obľúbené nástroje ako pre investorov, tak aj obchodníkov. ETF predstavujú verejne obchodovateľné portfólio akcií určitého segmentu či regiónu. Viac sa im budeme venovať neskôr, len spomenieme, že v USA sú ETF veľmi obľúbeným nástrojom obchodovania, pretože majú dobrú likviditu a zároveň sú určitého zamerania. V Európe však môžeme nájsť aj CFD na ETF, čo umožňuje vysoký pákový efekt, avšak teraz tu nebudeme komplikovať tieto rozdelenia. Dôležité však je, že ETF sú obľúbeným nástrojom ako obchodníkov, tak aj investorov.

Poďme sa pozrieť na základnú teóriu investovania

 

--image1--Dátum vytvorenia: 30.09.10 19:35

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.