Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

Počet čítaní: 1186
Vytlač do PDF


Rovnako ako ETF sledujúce segment základných materiálov, aj toto energeticky zamerané ETF má za cieľ čo najpresnejšie kopírovať akciový index, na ktorý je naviazaný. To znamená jeho výnosy a akciové zloženie indexu. V tomto prípade sa jedná o Energy Select Sector Index (IXE). Samotné ETF sa obchoduje na newyorskej burze s tickerom XLE.

Jednoznačne najväčšiu zložku portfólia predstavuje spoločnosť Exxon Mobil. Exxon Mobil je najväčšia verejne obchodovateľná spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou ropy a zemného plynu, ktorej podiel v tomto ETF činí 18,65%. Za ňou nasleduje ďalší energetický gigant, Chevron Corporation.  Jej podnikanie spočíva hlavne v ťažbe zemného plynu a ropy, konkrétne na ropných plošinách nachádzajúcich sa v obrovských podzemných hĺbkach. Táto firma má taktiež záujmy v lodnej doprave, chemickom priemysle, ťažbe uhlia a taktiež vzácnych zemín. Jej podiel je 14,28%. Treťou v poradí je spoločnosť Schlumberger zaoberajúca sa technológiami pre ťažobné spoločnosti. Jej podiel na akciách tohto ETF je 7,47%. Za zmienku ešte stojí napríklad spoločnosť ConocoPhilips s 5,32%. Táto spoločnosť sa rovnako ako jej spomínaná konkurencia, zaoberá produkciou ropy, jej transportom a taktiež ťažbou zemného plynu. Ďalšie spoločnosti s najväčším podielom v tomto energetickom ETF sú Occidental Petroleum Corporation (4,90%), Apache Corporation s 3,44%, Halliburton s takmer 3%, resp. Devon Energy Corporation a Anadarko s necelými 3%.

Až 80% celého ETF tvorí expozícia v ťažobnom priemysle ropy a zemného plynu. Zvyšných 20% tvoria firmy zaoberajúce sa výrobou energetického vybavenia a poskytovaním služieb v energetickom priemysle, takisto najmä pri ťažbe ropy a zemného plynu.

XLEDátum vytvorenia: 21.09.10 10:01

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.