Trhová kapitalizácia

Počet čítaní: 3013
Vytlač do PDF


Trhová kapitalizácia spoločnosti je dôležitým kritériom delenia akcií. Tá sa počíta ako počet akcií vynásobený ich hodnotou. Ak má napríklad akcia hodnotu $50 a emitovaných je 50 mil. kusov, potom trhová kapitalizácia je $2,5 mld. Nasledujúca tabuľka udáva najväčšie firmy na svete podľa trhovej kapitalizácie pre rok 2010 a to prvý a druhý kvartál:

 Firmy podľa kapitalizácie

Vidíme tak, že kapitalizácia firiem sa mení a to najmä podľa ceny ich akcií. Momentálne najväčšou firmou na svete podľa trhovej kapitalizácie je Exxon Mobil s hodnotou takmer $300 mld.

Rozdelenie podľa kapitalizácie

 Bežne sa spoločnosti delia podľa kapitalizácie na large-cap, mid-cap a small-cap. Kritériá pre toto rozdelenie sa mení s vývojom trhu, no vo všeobecnosti môžeme rozdeliť firmy podľa nasledovných kritérií:
•    Mega-cap:         > $200 mld.
•    Large-cap:         $10 mld. - $200 mld.
•    Mid-cap:            $1 mld. - $10 mld.
•    Small-cap:         $300 mil. – $1 mld.
•    Micro-cap:          $50 mil. – $300 mil.
•    Nano-cap:          < $50 mil.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 30.09.10 19:28

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.