Ako obchodovať komodity

Počet čítaní: 2261
Vytlač do PDF


V kapitole o obchodovaní Futures sme hovorili o tom, že trh kontraktov Futures bol prvým miestom, cez ktorý sa dali komodity obchodovať. Práve snaha o vytvorenie aukčného systému obchodovania a zvýšenie transparentnosti a zníženie rizika súvisiace s dodaním tovaru, viedlo k vytvoreniu prvých búrz futures. Burza Futures je preto už stáročia základom, kde sa komodity obchodujú a cena komodít sa preto odvíja od ceny kontraktov Futures na svetových trhoch. Viac informácií o Futures nájdete v predchádzajúcej samostatnej kapitole.

Práve z ceny Futures sa odvodili aj ďalšie spôsoby obchodovania komodít a to hlavne CFD a ETF. Poďme si v krátkosti povedať to základné o všetkých troch týchto nástrojoch.

Futures

Futures kontrakty sa obchodujú na burze. Predávajúci kontraktu očakáva pokles ceny a nakupujúci jej rast. Vyrovnanie kontraktu prebieha v presne stanovený dátum a kupujúci kontraktu má právo požiadať o dodanie predmetnej komodity. Veľká väčšina vyrovnania obchodov Futures však prebieha bez dodania tovaru, iba vyrovnaním finančných záväzkov a pohľadávok. Futures sú preto maržové inštrumenty, kedy obchodníkovi stačí mať pri otvorení kontraktu na svojom účte na burze iba menšiu zábezpeku, väčšinou 10% hodnoty kontraktu.

Obchodovanie Futures pre menších účastníkov neprebieha priamo, ale pomocou brokera, ktorý ma priamo alebo cez ďalšieho brokera umožnený vstup na burzu. Preto bežne nie je možné požiadať o dodanie tovaru a vyrovnanie kontraktu prebieha finančne cez vyrovnanie ziskov a strát. Obchodovanie Futures je však kapitálovo náročné a preto väčšina menších obchodníkov preferuje obchodovanie pomocou CFD.

CFD

Rozdielové kontrakty alebo Contracts for Difference sú deriváty kontraktov futures, zo znamená, že odvodzujú svoju cenu od ceny Futures na svetových trhoch. V tomto prípade nie je protistranou obchodníka burza ale samotný broker. Broker teda určuje podmienky, za aké sa bude CFD na komodity obchodovať. Mnoho brokerov používa systém spotovej ceny komodity (okamžitá cena, cena Futures diskontovaná pre aktuálny deň), čo však je pre klienta nevýhodné a klient musí platiť z pozície každý deň úroky. Omnoho lepšou alternatívou sú CFD na komodity, ktoré presne kopírujú cenu kontraktu futures, tak ako ich poskytuje napríklad SaxoBank. V tomto prípade sa úroky z CFD neplatia a obchodník tak môže využívať rovnaké výhody ako pri obchodovaní futures.

Najväčšou výhodou CFD je ich nízka nominálna hodnota, keď napríklad minimálny kontrakt Futures na rope je 500 barelov, minimálny kontrakt CFD na ropu je iba 25 barelov. Nevýhodou CFD sú však mierne vyššie poplatky, ktoré sa prejavujú v rozšírení spredu, čiže vyšší rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. Väčší obchodníci preto preferujú obchodovanie lacnejších futures.

ETF

Najväčším problémom pri obchodovaní Futures je to, že všetky obchodované kontrakty raz exspirujú. Keď cez Futures kupujeme komoditu, na konci doby platnosti Futures musíme kontrakt, pokiaľ ho chceme držať ďalej, „prerolovať“ na ďalší miesiac. Preto si až do vzniku ETF obchodovanie komodít vyžadovalo neustálu pozornosť. Avšak špecializované investičné fondy ETF dokázali tento nedostatok nahradiť tým, že fondy samotné nakupujú komodity alebo Futures na komodity a za minimálny poplatok umožňujú investorovi dlhodobú bezproblémovú investíciu do komodít.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 17.01.10 21:03

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.