Sprievodca trhom akcií

Sprievodca trhom akcií pojednáva o základoch obchodovania a investovania na akciovom trhu. Sprievodca trhom akcií sa venuje hlavným svetovým burzám, akciovým indexom, ale aj základným indikátorom pre oceňovanie akcií. V neposlednom rade sa venuje aj základným finančným inštrumentom a princípom obchodovania cez kontrakty finančného trhu ako sú futures alebo deriváty  (ETF a CFD).

Okrem vzdelávania ponúka TRIM Broker aj akciové správy a finančné analýzy v Zóne obchodníka. Tam nájdete aktuálne informácie o dôležitých akciových indexoch ako Dow Jones Index, S&P500, NASDAQ, Eurostoxx, FTSE alebo DAX.

Pozrite si tiež ostatných sprievodcov: sprievodca finančným trhom,  sprievodca forexom, sprievodca trhom komodít, sprievodca technickou analýzou alebo sprievodca monetárnou politikou.

 AKCIE, ETF A AKCIOVÉ INDEXY


ZÁKLADY O AKCIOVOM TRHU
1. KAPITOLA

Úvod do akcií
 Trhová kapitalizácia
 Akciové burzy
 Investovanie do akcií
 
AKCIOVE INDEXY
2. KAPITOLA

Index S&P500
 Komponenty S&P500
 DJI - Dow Jones Industrial Average
 Komponenty DJI
 Index DAX
 Index FTSE
 
INVESTOVANIE DO AKCIÍ
3. KAPITOLA

Hodnotové investovanie
 Inteligentný investor
 Princípy hodnotového investovania
 Oceňovanie firiem
 Zisk na akciu - EPS
 Pomer ceny a zisku - PE
 Trhové - PE
 Pomer cena a účtovnej hodnoty - PB
 
ETF a ETC
4. KAPITOLA

Základy ETF
 Výhody a nevýhody ETF
 Rozdelenie ETF
 Najdôležitejšie ETF
 ETC a zoznam ETC

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.