Porovnanie futures, CFD a ETF

Počet čítaní: 2668
Vytlač do PDF


Nasledujúca tabuľka ukazuje rozdiel medzi rôznymi spôsobmi investovania do komodít:

 

•    Investičný zámer – pre špekuláciu si obchodník vyberá väčšinou CFD alebo Futures v závislosti od svojho obchodného kapitálu. V jednoduchosti by obchodníci s menším kapitálom ako 10,000 dolárov nemali obchodovať futures.  Naopak, investori si pre svoje investície vyberajú ETF, kvôli ich jednoduchosti a lacnosti.
•    Maržové obchodovanieCFD aj Futures sa obchodujú na maržu, t.j. na ich obchodovanie stačí malá záloha, u Futures je to bežne 5-15%, pri CFD dokonca iba 5%. Netreba však zabudnúť na to, že obchodník musí mať na účte viac prostriedkov, aby mohol vykrývať prípadné straty zo svojich pozícií.  Naopak, obchodovanie ETF je väčšinou nemaržové obchodovanie, teda obchodovanie bez poskytnutia obchodného úveru. V tomto prípade obchodník nakúpi komodity iba vo veľkosti svojho kapitálu. Pri ETF však existujú aj výnimky.
•    Poplatok za obchodovanie – vo všeobecnosti môžeme povedať, že najvyššie poplatky sa platia za obchodovanie CFD, aj keď tieto poplatky rozhodne nie sú vysoké. Spredy sú len širšie ako pri futures, pretože pri Futures sa platí okrem spredu aj komisia, ktorá cenu obchodu zvyšuje. Pri obchodovaní CFD preto platíme iba spredy, pri obchodovaní Futures platíme spredy ako aj komisie. Pri ETF sa ku spredom pridávajú aj drobné poplatky za správu portfólia správcovi ETF.
•    Skryté poplatky – žiadne z týchto inštrumentov neobsahujú skryté poplatky. Tie je možné vidieť iba u brokerov poskytujúcich CFD založené na spotovej cene. Tu sú poplatkom úroky z otvorenej pozície počas noci.
•    Predaj na krátko – obrovskou výhodou Futures a CFD je predaj na krátko, t.j. možnosť hrať aj na pokles, nielen na rast ceny. Pri predaji na krátko obchodník získava pri poklese ceny aktíva. Pri ETF je tiež možné predávať na krátko komodity, avšak to sa deje väčšinou pomocou špecializovaných inverzných ETF.
•    Transparentnosť – Najväčšou výhodou obchodovania Futures a ETF je ich transparentnosť, t.j. kontrola všetkých cien a obchodov, čo je umožnené obchodovaním cez burzu. Burza nám okrem iného zabezpečuje vysokú likviditu, čo znižuje ceny a tak celkové náklady. CFD však obchodujeme proti brokerovi, ktorý si naše pozície väčšinou drží, snaží sa ich párovať a tie tak neumiestňuje ich na trh. SaxoTrader avšak kótuje ceny CFD presne v závislosti od trhových cien futures, čo výrazne zvyšuje transparentnosť ich oceňovania.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 17.01.10 21:08

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.