Dôležité informácie o rope

Počet čítaní: 1550
Vytlač do PDF


O rope pravidelne zvykne zverejňovať výsledky viacero národných, ako aj medzinárodných inštitúcií. Rôzne správy, analýzy a odhady zverejňujú aj banky a investičné spoločnosti.

Najväčší dopad na trh s ropou zvykne mať pravidelná týždenná správa Úradu pre energetiku USA – výsledky DOE resp. výsledky EIA (EIA – Energy Information Administration), ktorá je zverejňovaná pravidelne každú stredu o 10:30 hod. DET (o 16:30 hod. stredoeurópskeho času). Správa sa týka vždy predchádzajúceho týždňa končiaceho v piatok a informuje o zmene stavu zásob ropy, ropných produktov (benzín, destiláty) a o miere využitia rafinérií v US ekonomike. Tieto dáta sú považované za oficiálne, keďže EIA patrí pod US ministerstvo energetiky (DOE – Department of Energy). Týmto dátam (DOE, resp. EIA) predchádzajú ešte dáta API (American Petroleum Institute), ktoré sa týkajú tých istých štatistík, avšak metodika sa v porovnaní s výsledkami EIA mierne líši. Výsledky API bývajú zverejňované pravidelne každý utorok o 16:30 hod. CET (22:30 hod. stredoeurópskeho času). V prípade, ak na deň zverejnenia výsledkov pripadne štátny sviatok, ich zverejnenie je posunuté na nasledujúci deň.

Medzi ďalšie štatistiky, ktoré zvyknú intradenní alebo swingoví obchodníci využívať patrí SpendingPulse report a CoT report (Commitment of Traders report), ktorý zverejňuje CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Okrem týchto správ, ktoré sú dôležitými fundamentmi predovšetkým pre intradenných obchodníkov, medzi významné správy patrí aj mesačná správa IEA (International Energy Agency) a mesačná správa OPECu, ktoré však s trhom pohnúť výraznejšie nezvyknú, udávajú mu však strednodobý smer a vypovedajú o stave trhu s ropou.

Pri intradennom obchodovaní je potrebné pochopiteľne sledovať aj makroekonomické zverejnia. Tie dokážu s cenou ropy takisto veľmi výrazne pohnúť v prípade silný, resp. výrazne horších dát niektorého z významných makroekonomických ukazovateľov.

Pre obchodníkov sú prínosom takisto aj správy týkajúce sa množstva zobchodovaných kontraktov, open interest údaje a dátumy exspirácie Futures kontraktov, či opcií. K týmto údajom sa je možné dostať na oficiálnej stránke CME Group (www.cmegroup.com). Okrem toho za prínos takisto považujeme aj informácie týkajúce sa najväčších hráčov na trhu. Dostupné sú dáta napríklad najväčšieho komoditného ETF fondu snažiaceho sa o kopírovanie výkonnosti ropy na trhu United States Oil Fund (USO).

 

--image0--Dátum vytvorenia: 27.02.10 18:27

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.