FTSE

Počet čítaní: 1643
Vytlač do PDF


Pravdepodobne najznámejším európskym akciovým indexom je britský index FTSE 100, neformálne nazývaný „footsie“. Ide o index 100 najväčších UK spoločností obchodovaných na londýnskej burze London Stock Exchange. Benchmark bol založený 3. januára 1984 na úrovni 1000 bodov. Najvyššiu úroveň dosiahol 30. decembra 1999 na úrovni 6950.6 bodu.

Spoločnosti tvoriace index predstavujú svojou trhovou kapitalizáciou približne 80% celkovej kapitalizácie britského akciového trhu. Aktuálna trhová kapitalizácia indexu je približne 1,35 bilióna GBP. Na to, aby sa akcie firiem mohli stať komponentmi indexu, musia splniť niekoľko podmienok, medzi nimi minimálnu výšku trhovej kapitalizácie (1,7 mld. GBP), likvidity akcií, počtu voľne obchodovateľných akcií atď.

Váhami spoločností v indexe je trhová kapitalizácia upravená o faktor zohľadňujúci proporciu akcií, s ktorými je možné voľne obchodovať. To má zabezpečiť, aby výraznejšie na pohyb indexu nevplývali akcie takej spoločnosti, ktorá má síce vysokú hodnotu, no obchodovať sa dá len s malou časťou jej akcií.

Nakoľko má index až 100 komponentov, zasahuje do všetkých hlavných odvetví ekonomiky ako aj subsektorov ekonomiky. Je ale zaujímavé, že index FTSE má reálne až 102 komponentov, nakoľko dve spoločnosti, Royal Dutch Shell a Schroders, majú v indexe až dva typy vlastných akcií.

Najväčšími komponentmi indexu sú spoločnosti HSBC, Vodafone, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Glaxosmithkline, Rio Tinto, Astrazenca alebo BHP Billiton. Top 10 spoločností indexu tvorí takmer 50% trhovej kapitalizácie indexu. Sektorovo je najsilnejší finančný sektor nasledovaný energetickým sektorom a segmentom základných materiálov.

Štruktúra indexu FTSE

 

--image1--Dátum vytvorenia: 18.10.10 18:05

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.