Sprievodca forexom

Sprievodca forexom ponúka forexové vzdelávanie pre začiatočníkov ako aj pokročilých obchodníkov. Forex patrí k najviac vyhľadávaným finančným trhom medzi obchodníkmi. A práve ozrejmiť obchodovanie na forexe pomocou finančných nástrojov či už CFD alebo futures nájdete v tomto sprievodcovi forexom.

Okrem vzdelávania v tomto sprievodcovi TRIM Broker ponúka aj aktuálne správy a analýzy pre všetky hlavné meny a menové páry na svojich stránkach Zóny obchodníka ako je euro (EUR) EUR), americký dolár (USD)austrálsky dolár (AUD), britská libra (GBP), japonský jen (JPY), kanadský dolár (CAD), švajčiarsky frank (CHF)

Okrem tohto sprievodcu si prečítajte aj ostatných sprievodcov: sprievodca finančným trhom, sprievodca trhom akcií, sprievodca trhom komodít, sprievodca technickou analýzou alebo sprievodca monetárnou politikou.

 
 FOREX - obchodovanie na FX
  
ZÁKLADY FOREXU1. KAPITOLA
 Forex a jeho výhody
 Hlavné svetové meny
 Menové páry a krosy
 Body a pipy
 Výpočet zisku a straty
 Výpočet zisku a straty v mene účtu
 Veľkosť pozícií a jedného bodu
 
HLAVNÉ SVETOVÉ MENY2. KAPITOLA
 Krátka história forexu
 Americký dolár - USD
 Euro - EUR
 Nemecká marka - DEM
 Britská libra - GBP
 Japonský jen - JPY
 Švajčiarsky frank - CHF
 Austrálsky dolár - AUD
 Kanadský dolár - CAD
 Najobchodovanejšie meny sveta
 Najobchodovanejšie páry sveta
 
AKO VZNIKÁ CENA NA FOREXE3. KAPITOLA
 Bid a Offer
 Market Maker, Price Taker, STP
 Ako vzniká cena
 Spred a likvidita
 Faktory ovplyvňujúce cenu
 Vplyv obchodníkov na cenu
 Predpovedanie pohybu ceny
 Ochrana pred pohybom ceny
 
SWAPOVÉ BODY A FORWARD4. KAPITOLA
 Úrokové sadzby a LIBOR
 Úrokový diferenciál
 Swapové body
 Swapové body - príklad
 Forward
 
OBCHODNÉ STRATÉGIE NA FOREXE5. KAPITOLA
 Forex stratégie

 

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.