Sprievodca finančným trhom

Sprievodca finančným trhom je základný finančný sprievodca. Venuje sa rozdeleniu finančného trhu a finančným nástrojom, vrátane základom obchodovania na forexe alebo investovania do akcií, komodít a dlhopisov. Dozviete sa o dôležitých pojmoch ako je marža, derivát alebo finančná páka.

Okrem tohto sprievodcu si pozrite aj ostatných sprievodcov: sprievodca forexom, sprievodca trhom akcií, sprievodca trhom komodít, sprievodca technickou analýzou alebo sprievodca monetárnou politikou.

Okrem finančného vzdelávania ponúka TRIM Broker vo svojej Zóne obchodníka aktuálne finančné správy a finančné analýzy ohľadom mnohých finančných nástrojov ako EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, SP500, DJI, NASDAQ, DAX, Eurostoxx, zlato, striebro, ropa či zemný plyn.


Sprievodca finančným trhom


Rozdelenie finančného trhu
1. KAPITOLA

Finančný trh a jeho rozdelenie

Účastníci finančného trhu

Deriváty a reálne aktíva

Aké inštrumenty obchodovať

MARŽA A OBCHODOVANIE NA PÁKU2. KAPITOLA

Reálne obchodovanie

Marža

Pákový efekt

Maržové obchodovanie

Rozdelenie derivátov

Porovnanie maržových a reálnych obchodov

Obchodovanie na krátko

FINANČNÉ NÁSTROJE FOREXU3. KAPITOLA

Menové finančné nástroje - FOREX

Menové spotové obchody

Menové CFD na FOREX

Menové termínové obchody

Porovnanie menových nástrojov

FINANČNÉ NÁSTROJE AKCIOVÉHO TRHU4. KAPITOLA

Akciové finančné nástroje - AKCIE

Porovnanie finančných nástrojov pre akcie

FINANČNÉ NÁSTROJE KOMODITNÉHO TRHU5. KAPITOLA

Komoditné finančné nástroje - KOMODITY

Porovnanie finančných nástrojov pre komodity

BROKERI6. KAPITOLA

Broker a obchodovanie

Elektronické obchodovanie

Broker a obchodné podmienky

Aké poplatky platíme

Broker a jeho služby

Burzové dáta

SPROSTREDKOVATEĽ - TRIM BROKER7. KAPITOLA

Sprostredkovateľ a jeho funkcia

Sprostredkovateľ a objektivita

Riešenie reklamácií a sporov

Výhody spolupráce s TRIM Broker

PREČO DEMO-VERZIA?8. KAPITOLA

Prečo najskôr demo účet?

Rozdiely medzi demo a reálnym účtom

Aké poplatky platíme?

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.