Hodnotové investovanie

Počet čítaní: 2584
Vytlač do PDF


Value (hodnotové) investovanie je jedným z  2 základných princípov, akým môžeme pristupovať k investovaniu. Tým druhým je growth (rastové) investovanie. Pojem rastové investovanie sa datuje od roku 1934, kedy dvaja profesori na Kolumbijskej univerzite, Benjamin Graham a David Dodd, napísali knihu s názvom Security Analysis (Analýza akcií). Práve Benjamin Graham je považovaný za „otca“ value investovania. Najdôležitejšia téza v ich knihe spočíva v nákupe firiem za ceny, ktoré sú nižšie ako ich skutočná hodnota. Konkrétne, odporúčajú vysoko defenzívny prístup a bezpečná investícia je podľa ich mienky tá, ktorej cena akcie sa obchoduje pod hodnotou akú predstavujú hmotné aktíva (tangible assets) danej firmy.

Skutočná revolúcia a popularita tohto investičného prístupu sa rozvinula 15 rokov po vydaní Security Analysis, kedy Graham vydáva svoju 2. knihu pod názvom The Intelligent Investor (Inteligentný investor). Táto kniha je pre každého hodnotového investora povinným čítaním. Súčasný najznámejší predstaviteľ tohto investičného princípu, Warren Buffett, sa vyjadril, že je to zďaleka najlepšia kniha o investovaní aká bola kedy napísaná.

Základný kameň múdreho investovania spočíva v investovaní, resp. vyhľadávaní aktív, ktoré sú podhodnotené, čo znamená, že cena akcie nereprezentuje skutočnú hodnotu podniku, ktorá je omnoho vyššia ako samotná cena akcie. Tento pohľad vychádza z presvedčenia, že následne, po istom časovom období cena akcie konkrétnej firmy bude naberať na cene, ako sa bude približovať ku svojej skutočnej hodnote. Ako sa tento princíp môže zdať jednoduchý a logicky správny, v praxi je často ignorovaný, hlavne kvôli nedostatku trpezlivosti daného investora a aj kvôli neschopnosti udržať  potrebnú disciplínu, ktorá je absolútne nevyhnutná.

Zábavný, ale 100% pravdivý pohľad na akciový trh nám Graham poskytuje vo svojej legendárnej alegórii, v ktorej sa vyjadruje, že Mr. Market (pán Trh) je náš ochotný kamarát, ktorý sa dennodenne zobúdza a je ochotný nám predať, resp. od nás kúpiť jednotlivé akcie za cenu, ktorú určí on sám. Často krát je cena, ktorú pán Trh udáva rozumná a mali by sme na nej uskutočniť nákup, resp. predaj, ale mnohokrát je cena určená pánom Trhom doslova smiešna. Investor má voľné ruky pri obchodovaní s pánom Trhom. Buď s ním môže obchodovať alebo ho úplne ignorovať, pán Trh sa nebude hnevať a opäť príde nasledujúci deň, aby nám poskytol novú cenu. Myšlienka tejto anekdoty spočíva v úvahe, že inteligentný investor by nemal reagovať na každodenné vrtochy pána Trhu a považovať ich za určujúci faktor pri predaji, resp. kúpe akcie podniku. Investor by sa mal koncentrovať na skutočný výkon firiem, ktoré obsahuje jeho portfólio, na ich dividendy, skôr ako sa nechať zmiasť, často iracionálnym správaním pána Trhu.

Kľúčový bod, ktorý by nám mal byť doposiaľ jasný, je ten, že investori sa na trhu správajú buď príliš optimisticky alebo pesimisticky. Inteligentný investor by mal z tohto poznatku ťažiť, a to tým spôsobom, že by mal nakupovať v čase, keď sú zvyšní investori v takej depresívnej nálade, že sú ochotní akceptovať takmer akúkoľvek cenu, aby sa zbavili svojich akcií a predávať v období, keď sú ostatní investori takí euforickí, že budú akceptovať smiešne vysoké ceny daných akcií. Investor by teda, podľa princípu hodnotového investovania mal nakupovať, ak je súčasná situácia nepriaznivá, krátkodobé vyhliadky biedne a nízke ceny akcií odrážajú tento pesimizmus.

Je nutné podotknúť, že aspekty value investovania sa od čias Grahama mierne zmenili. Táto zmena bol zapríčinená Grahamovými nasledovníkmi, hlavne v podobe Warrena Buffetta. Buffett upravil Grahamovu investičnú stratégiu, ktorá spočívala vo výbere „cigaretových ohorkov“, t.j. firiem, ktoré nie sú v obľube trhu, na stratégiu investovania do kapitálovo veľkých a prominentných firiem, ako napríklad Coca-Cola, Procter & Gamble, Gillette a ďalšie.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 02.10.10 15:49

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.