Index S&P500

Počet čítaní: 1910
Vytlač do PDF


Medzi najznámejšie akciové indexy US trhov určite patrí aj index S&P 500 (alebo aj SP500, SPX, INX alebo aj GSPC). Tento index sa považuje za najlepší indikátor aktivity na Wall Street. Aj preto je súčasťou predstihových indikátorov, ktorých cieľom je určiť budúce smerovanie ekonomiky. Akciový index je totiž okrem ukazovateľa aktivity na akciovom trhu aj indikátorom očakávaného stavu ekonomiky.

Tento akciový index, založený 4. marca 1957 má, ako jeho názov napovedá, 500 komponentov. Nakoľko má viac komponentov ako index Dow Jones a zároveň nie je špecializovaný na vybrané sektory ale je celotrhový, považujú ho odborníci a investori za najdôležitejší index na US akciovom trhu. Používajú ho preto ako benchmark, teda ako meradlo výkonnosti. Rovnako výkonnosť svojich portfólií porovnávajú s výkonnosťou indexu SP500.

Na US akciovom trhu sa obchoduje s viac ako 6600 americkými akciami a preto je výber 500 komponentov pomerne zložitý. Na to, aby sa akcia mohla stať komponentom indexu SP500, musí spĺňať niekoľko podmienok týkajúcich sa trhovej kapitalizácie, likvidity akcií, minimálnej ceny akcie,akcie, domicilu spoločností (komponentom môžu byť len US spoločnosti), účtovných pravidiel, minimálneho počtu akcií, ktoré musia byť voľne obchodovateľné atď.

Aj po splnení týchto podmienok ale spoločnosť nemá zaručené členstvo v indexe SP500. Príkladom takejto spoločnosti je investičná spoločnosť Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway. Tá ma totiž trhovú kapitalizáciu vyššiu než väčšina komponentov, no cena jej akcie, viac ako 120 tis. USD, ju robí pre bežného investora nedostupnou a preto spoločnosť nie je v indexe.

Nasledujúci graf udáva vývoj indexu S&P500

S&P500 1957-2010

 

--image1--Dátum vytvorenia: 24.09.10 13:23

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.