Zisk na akciu (EPS)

Počet čítaní: 3173
Vytlač do PDF


Zisk na akciu je najdôležitejším faktorom vplyvu pre dlhodobú cenu akcie. Po vyhlásení zisku na akciu (Earnings per Share alebo EPS)  sa zvykne cena akcie mohutne pohnúť. Práve z tohto dôvodu sa zisky spoločností zverejňujú často pred otvorením obchodovania alebo po jeho uzavretí.

Spoločnosti reportujú svoje zisky väčšinou 4x ročne, čiže kvartálne. Niektoré spoločnosti (napríklad britské) reportujú zisky polročne. Obdobie, kedy väčšina firiem reportuje zisky sa nazýva výsledková sezóna a tá začína väčšinou druhý týždeň po ukončení kvartálu. pričom trvá vyše mesiaca. Oficiálna US výsledková sezóna začína Spoločnosťou Alcoa a končí spoločnosťou Wal-mart.

Zisk na akciu sa počíta ako zisk / počet akcií. Presnejšie môžeme povedať, že zisk na akciu sa počíta ako čistý príjem bez dividend na preferované akcie /počet akcií v obehu.

Výpočet EPS

Ešte predtým ako si povieme viac o EPS, povedzme si čo sú preferenčné akcie. akcie delíme na bežné (kmeňové) a preferenčné. O bežných akciách sme rozprávali doteraz. Preferenčné akcie sú také, ktoré dávajú investorovi nadštandardné práva, avšak zároveň mu neposkytujú určité možnosti. Napríklad preferenčné akcie zabezpečujú akcionárovi výplatu zisku pred ostatnými akcionármi a to vo vopred dohodnutej výške. Rovnako má výhody pri likvidácií spoločnosti. Takýto akcionár však nemá možnosť rozhodovať o spoločnosti. Z tohto dôvodu musí byť zisk na bežnú akciu znížený o výplaty zisku na preferenčné akcie.

Počet v akcií v obehu sa zvykne počítať z priemerného zostatku akcií v obehu za dané obdobie. Počet akcií v obehu firiem sa totižto mení. Mnoho emituje nové akcie v prípade, že potrebuje získať kapitál. Na druhej strane firma s vysokou hotovosťou môže preferovať skupovanie vlastných akcií. Počet akcií v obehu sa tak môže meniť.

Uveďme si príklad výpočtu EPS. Predstavme si, že firma dosiahla zisk $25 mil. a vypláca dividendy v objeme $1 mil. na preferenčné akcie. Za prvý polrok mala v obehu 15 mil. akcií a v druhom polroku mala 10 mil. akcií, čiže priemerný objem akcií v obehu je 12,5 mil. kusov. EPS na firmu tak predstavuje $1,92 = (25-1)/12,5.

Formy EPS

Tri základné formy EPS sú:

Keď hovoríme o zisku na akciu tak sa väčšinou jedná o súčasné EPS. To hovorí o pomere zisku za posledný kvartál  voči počtu akcií spoločnosti. Kĺzavé EPS zobrazuje posledné číslo zisku na akciu a 3 predchádzajúce čísla. Dostávame tak hodnotu EPS za posledný rok. Naopak, budúce EPS zobrazuje projekciu vývoja zisku pre budúci rok.

Najčastejšie sa však používa súčasné EPS. Forward a Trailing má význam hlavne vzhľadom k P/E, o čom si povieme v ďalšom článku.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 02.10.10 16:07

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.