Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Počet čítaní: 2022
Vytlač do PDF


Každý, kto sa niekedy aspoň z časti zaujímal o akciový trh, počul niekedy názov Dow Jones Industrial Average 30. Ide totiž o najznámejší akciový index vôbec. Akciový index je vlastne indikátorom aktivity na akciovom trhu a vypočítava sa každý deň na základe kurzov akcií v ňom obsiahnutých. Tie sa nazývajú komponenty. Ako názov napovedá, komponentov indexu je 30.

Pôvodne bol index zložený z 12 akcií, ktoré mali najlepšie reprezentovať vedúce odvetvia Ameriky. Úlohou indexu Dow Jones, ako aj každého iného indexu, je v podstate slúžiť ako barometer ekonomiky. Tak ako sa vyvíjajú akcie spoločností, sa totiž darí aj ekonomike. Situáciu samozrejme ovplyvňujú aj neočakávané udalosti ako vojny alebo politická situácia, no kľúčovou úlohou je práve spomínaná úloha. Zakladateľ indexu, Charles Dow, presne za týmto účelom 26. mája 1896 založil tento index. Pomenoval ho okrem seba aj po svojom kolegovi, štatistovi Edwardovi Jonesovi.

Aj keď je index najznámejším, stále nie je najstarším. Prvým vytvoreným indexom bol totiž Dow Jones Transportation Average, ktorý slúžil ako indikátor vývoja akcií prepravných spoločností. Založený bol 3. júla 1884 s jedenástimi komponentmi.

Míľniky Dow Jones

  • Počiatočná hodnota Dow Jones Indexu bola 40,94
  • Najnižšia hodnota DJIA bola 28,48 (8. august 1896)
  • Najväčší jednodňový zisk dosiahol DJIA 15. marca 1933 počas medvedieho trhu zapríčineného vtedajšou hospodárskou krízou, jednalo sa konkrétne o 15,34%.
  • Najväčší pokles zaznamenal 19. októbra 1987 počas tzv. Čierneho pondelku (-22,61%) 
  • 29. marca 1999 bola uzatváracia hodnota indexu 10 006 bodov, po tom, čo sa neúspešne pokúšal počas predchádzajúcich 2 týždňov po prvýkrát v histórii prekonať úroveň 10 000
  • 9. októbra 2007 sa Dow Jones Industrial Average uzatváral na rekordnej úrovni 14 164 bodov. O dva dni neskôr, 11. októbra sa DJIA obchodoval  na svojom historickom maxime 14 198 

Nasledujúci graf udáva logaritmickú škálu Dow Jones Indexu za roky 1896-2010

Dow Jones Index 1896-2010

 

--image1--Dátum vytvorenia: 24.09.10 14:59

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.