DAX

Počet čítaní: 1773
Vytlač do PDF


Pri hlavných indexoch svetových búrz sa nedá zabudnúť na index frankfurtskej burzy Deutsche Boerse, DAX. Ide o index zložený z 30 hlavných spoločností obchodovaných na spomínanej burze. Benchmark, založený 30. decembra 1987 na úrovni 1000 bodov, sa vypočítava každú sekundu počas obchodného času burzy, t. j. medzi 09:00 – 17:30 CET.

Komponentmi indexu váženého trhovou kapitalizáciou sú najlikvidnejšie a najaktívnejšie akcie na elektronickej divízii burzy, XETRA. Na to, aby sa spoločnosti mohli stať komponentom indexu, potrebujú splniť podmienky týkajúcej sa doby umiestnenia na burze (3 roky), počtu akcií, ktoré sú voľne obchodovateľné, objemu obchodov, trhovej kapitalizácie a musia zároveň reprezentovať nemeckú ekonomiku. Aktuálne tvoria komponenty indexu DAX nasledujúce spoločnosti:

 Komponenty indexu DAX

Ich trhová kapitalizácia predstavuje približne 75% celkovej kapitalizácie nemeckého akciového trhu a okrem toho obchody s akciami komponentov indexu predstavujú až 85% celkového objemu burzových obchodov. Index aktuálne reprezentuje všetky dôležité sektory, ktoré sú zastúpené v nemeckej ekonomike, takže nechýba automobilový priemysel, finančný sektor, spotrebiteľské tovary a ani utility.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 18.10.10 17:40

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.