Kľúčové slovo: Opcie

Opcie sú jedným zo základných inštrumentov obchodníka. Opcie sa nepoužívajú na investovanie ale na presne špecifikované obchodné špekulatívne pozície. Použitie opcií zďaleka nie je tak jednoduché ako použitie základných derivátov, ako je napríklad CFD alebo futures. Opčné stratégie sa dajú použiť na akýkoľvek finančný trh, či sa jedná o forex, akcie, akciové indexy alebo komodity.

Existuje veľké množstvo druhov a typov opcií, všetky však vznikli z jednoduchých vanilkových opcií CALL a PUT. Obchodovanie týchto opcií väčšinou spočíva v nákupe, či predaji volatility.  Pokiaľ očakávame prudký rast aktíva, môžeme ho buď nakúpiť s pomerne veľkou dávkou rizika, alebo nakúpiť opciu CALL, ktorá bude zarábať, ak bude dané aktívum skutočne rásť. Naopak, pokiaľ očakávame silný pokles aktíva, nakupujeme jednoduchú vanilkovú opciu PUT. Nákup týchto inštrumentov nás vždy stojí iba zaplatenie opčnej prémie, preto vždy vieme našu maximálnu stratu.

Na druhej strane môžeme jednoduché vanilkové opcie aj predávať. Pokiaľ predávame opciu CALL alebo PUT, budeme veriť, že trh sa nebude výrazne hýbať – že nebude rásť, pokiaľ predáme opciu CALL a nebude klesať, pokiaľ predáme opciu PUT. Pokiaľ vanilkové opcie predávame, získame malú prémiu, avšak nelimitujeme svoje potenciálne straty.

Obchodovať opcie môžeme napríklad na platforme SaxoTrader.

Články týkajúce sa kľúčového slova OPCIE:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.