Predaj opcií

Počet čítaní: 1472
Vytlač do PDF


Doterajšie príklady opcií sa týkali stratégie nákupu opcií. Buď sme očakávali pokles kurzu a vtedy sme nakupovali Put opciu, alebo sme očakávali rast kurzu a vtedy sme nakupovali Call opciu. Avšak opcie môžeme rovnako aj predávať, avšak táto stratégia je výrazne rizikovejšia ako ich nákup.

Hlavným motívom predaja opcií je získanie opčnej prémie. Tým, že opciu predáme, okamžite zinkasujeme opčnú prémiu. Ak napríklad predáme Call opciu, získame prémiu, ktorá sa okamžite pripíše na náš účet. Ak trh až do doby exspirácie nebude rásť, potom ako predávajúci nebudeme mať voči kupujúcemu žiadny záväzok a celá opčná prémia ostane nám, tak ako ukazuje nasledujúci obrázok:

 
Na druhej strane však pri predaji napríklad Put opcie hrozí riziko, že cena prudko poklesne. V tom prípade je naša strata neobmedzená, čo môže pre obchodníka predstavovať veľké riziko.Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:24

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.