Príklad - nákup Call EURUSD

Počet čítaní: 1639
Vytlač do PDF


Ukážme si konkrétny príklad obchodovania opcií na SaxoTraderi. Naša opčná stratégia je odvodená od očakávania, že pár EURUSD v priebehu najbližších troch mesiacov posilní zo súčasnej úrovne 1,5775 až k 1,70. Tento výrazný pohyb by sme mohli veľmi jednoducho zužitkovať pomocou nákupu CALL opcie.

Povedzme, že súčasný spotový kurz je 1,5773/75. Z obrázka opčného modulu vidíme niekoľko parametrov, ktoré si pred nákupom opcie musíme navoliť. Ako typ opcie si vyberieme Call. Ďalej si učíme Strike (realizačnú cenu) a Dátum exspirácie. 

 

Strike alebo realizačná cena opcie je úroveň, na ktorej máme ako kupujúci právo nakúpiť EURUSD v čase exspirácie opcie. Napríklad, ak sa EURUSD bude obchodovať na úrovni 1,70 a my sme pri nákupe opcie stanovili strike na 1,60, to znamená, že predávajúci nám musí predať EURUSD za cenu 1,60, aj keď na trhu je momentálna cena 1,70. Takto sme dosiahli zisk 1000 bodov.

Dátum exspirácie je obdobie dokedy je opčné právo platné. Ak si myslíme, že EURUSD dosiahne 1,70 za 3 mesiace, tak zvolíme dobu exspirácie na 3 mesiace. Na konci tohto obdobia opcia exspiruje  (presne o 16:00 času exspiračného dňa) a trhová cena sa porovná s realizačnou cenou.

Opčná prémia je vlastne cenou opcie. Je to cena, za ktorú opciu kupujeme alebo predávame. V našom prípade je opčná prémia buď 187 bodov, ktorú musíme zaplatiť, keď opciu kupujeme alebo 180 bodov,  ktoré získame, ak opciu predávame. opčná prémia sa mení s tým ako sa mení kurz EURUSD alebo iné parametre opcie, k čomu sa dostaneme neskôr.

Pripomeňme si ešte jednu dôležitú vec –  nakúpenú opciu môžeme kedykoľvek predať a predanú opciu kedykoľvek nakúpiť. Ak nám cena opcie vzrastie a opcia sa bude obchodovať na úrovni 0,0300/0,0307, potom môžeme opciu predať a zinkasovať zisk 307-187=120 bodov.Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:37

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.