Forex ATR indikátor

Počet čítaní: 3911
Vytlač do PDF


Forex ATR indikátor je dôležitý technický indikátor, ktorý je možné použiť v mnohých situáciách – napríklad pri stanovení si intradenných obchodných cieľov alebo pri obchodovaní opcií. Ak keď je ho možné využiť pri obchodovaní rôznych inštrumentov, od akcií až po komodity, jeho ideálne použitie môžeme nájsť na forexe. Tento technický indikátor sa však nepoužíva na generovanie vstupov alebo výstupov z obchodných pozícií, skôr slúži ako pomocný indikátor.

Definícia indikátora

 Forex ATR indikátor meria priemernú veľkosť sviečok za dané obdobie.

Konštrukcia indikátora

Forex ATR indikátor má jediný dôležitý parameter, a to je obdobie, za ktoré sa indikátor počíta. Ten sa dá voliť od hodnoty 1. Indikátor pri hodnote 1 ukazuje poslednú veľkosť sviečky. Priložený graf zobrazuje ATR (1), čo znamená veľkosť denného pohybu páru, od najnižšej ceny (low) po najvyššiu cenu (high). Indikátor sa tak pre EURUSD pohybuje zhruba od 0,0050 až po 0,0250, čo je 50 až 250 pipov.

ATR indikátor EURUSD 1

Oveľa zmysluplnejšie je použiť forex ATR indikátor s vyššou hodnotou. Ak nás napríklad zaujíma priemerná veľkosť 100 posledných sviečok, nastavíme jeho hodnotu na 100. Priložený denný graf EURUSD ukazuje ako výrazne sa menila priemerná veľkosť denného pohybu páru za posledné roky. Kým pred finančnou krízou spravil EURUSD za deň menej ako 70 pipov, počas vrcholu finančnej krízy sa jeho denný pohyb zvýšil štvornásobne. Odvtedy jeho volatilita ale opäť klesá a v súčasnosti dosahuje pár denný pohyb menej ako 100 pipov. 

ATR indikátor EURUSD 100

Indikátor môžeme samozrejme využívať aj na iných ako denných časových škálach. Použitie na minútovom grafe ukáže priemernú veľkosť minútovej sviečky; použitie na týždennom grafe ukáže priemernú veľkosť týždenného pohybu.

Využitie indikátora

Jednou z možností využitia forex ATR indikátora je určenie si intradenných cieľov. Mnoho obchodníkov totižto obchoduje intradenne, t.j. uzatvára otvorené pozície ešte počas dňa. Takýto obchodníci si potrebujú stanoviť ako realistické ciele, tak aj menej pravdepodobné stop-lossy.  Preto, pokiaľ sú si vedomí veľkosti pravdepodobného denného pásma, môžu zadávať svoje objednávky s väčšou istotou.

Okrem toho ATR indikátor môže slúžiť aj pre opčných obchodníkov, ktorí nakupujú alebo predávajú volatilitu. Posledný graf nám ukazoval jasnú tendenciu poklesu denného pohybu páru. Ten vyjadruje volatilita. Trend naznačuje pokračujúci pokles volatility. To praje obchodníkom, ktorí volatilitu predávajú.Dátum vytvorenia: 08.01.13 20:56

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.